Justitsministeriets retningslinjer

Justitsministeriets retningslinjer for venterum stammer fra Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger fra august 1992. Vejledningen har ikke direkte betydning for ombudsmanden, men visse principper ligger til grund for vurderingen af, om forholdene er acceptable. I sagens natur er en vejledning ikke 100 procent bindende. I retningslinjerne kan man blandt andet læse følgende om venterum: Et venterum skal have en minimumsbredde på to meter og et minimumsareal på 6 kvadratmeter. Vægge og lofter skal være glatte, brudsikre og uden fremspring og fuger. I hvert rum monteres en solid bænk i rummets bredde med fast forstykke til gulv.