Jyder enes bedre i retten

Aalborg-resultat i top

Retspleje 21. marts 2007 05:00

AALBORG: Jyder har ry for at være snusfornuftige og for at kunne slå en handel af og komme frem til en aftale. Det gælder efter alt at dømme også, når det gælder juridiske tvister. Danskere vest for Storebælt er nemlig bedre til at indgå forlig ved såkaldt retsmægling, end dem som bor i den østlige del af landet. Det viser nye tal fra Domstolsstyrelsen. Retsmægling går ud på at få parterne til at nå til enighed uden afsigelse af dom. Forhandlingerne foregår under ledelse af en dommer eller en advokat med en særlig uddannelse i retsmægling. Den model har siden 2003 kørt på forsøgsbasis i fem retter, og en opgørelse fra Domstolsstyrelsen viser, at jyderne har lettere ved at blive enige og dermed undgår, at dommeren skal svinge hammeren. Størst succes med forsøget har man haft ved Retten i Aalborg. Her er de stridende parter blevet enige i 70 procent af tilfældene. I Århus er succesraten oppe på 68 procent, mens parterne i Vestre Landsret, som dækker hele Jylland, har fundet til enighed i 65 procent af sagerne. Værst ser det ud for københavnerne. I 210 sager lykkedes det kun at få parterne ført til enighed i 119 tilfælde. Det svarer til en succesrate på 57 procent. Lidt bedre ser det ud et stykke vest for hovedstaden. Ved Retten i Roskilde er mæglingen endt godt i 62 procent af tilfældene. Retsmægling bliver brugt i civile sager, som for eksempel sager om forældremyndighed eller mellem virksomheder. Idéen med retsmægling er ifølge Advokatsamfundet at nå frem til en løsning, hvor begge parters interesser tilgodeses. Ved en traditionel domsafsigelse vil det hovedsageligt være den vindende parts interesser, som tilgodeses. I forsøgsperioden er de stridende parter nået til enighed ved retsmægling 560 gange i 877 sager. Det giver en succesrate på 64 procent. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...