Lokalpolitik

Jylland bliver ikke snydt

Den jyske formand for Danmarks Turistråd afviser kritik "hjemmefra"

SÆBY:Turisterhvervet i Jylland skal ikke regne med øget tilskud til markedsføring og turistfremme fra Danmarks Turistråd. Selv om der nu sidder en jyde i formandsstolen. Formanden har siden 1. maj heddet Niels Nygaard. Han ejer Hotel Gl. Skivehus i Skive og er formand for den brancheorganisationen HTS - Handel, Transport og Service og - endnu - formand for hotel- og restaurationsbranchens arbejdsgiverorganisation, HORESTA. Den sidste post forlader han for ikke at blive beskyldt for at forveksle sine mange kasketter. Formanden for Midt-Nord Turisme, amtsborgmester Orla Hav og formændene i tre øvrige regionale destinationsselskaber i Jylland konstaterer i en fælles henvendelse til turismens minister Bendt Bendtsen (K) og folketingets medlemmer, at statspenge til turistfremme kun i meget beskedne omfang kommer Jylland til gode. De jyske turistdestinationselskaber betegner fordelingen som en skævvridning appellerer til, at en større del af de statspengene anvendes ude i landet i stedet for til et nationalt organ. Danmarks Turistråd modtager 120 millioner kr. i statsstøtte og dermed langt størsteparten af det beløb, der er afsat på finansloven til turistfremme. Hvis der skal flere statskroner til turistfremme i Jylland, så skal ansøgerne have "penge med hjemmefra". - Hvis virksomheder eller regioner spytter i bøssen, så skal det også afspejles i større tilskud fra Danmarks Turistråd, mener han. Niels Nygaard siger, at kritikken af Danmarks Turistråd fordeling af midler rammer ved siden af. - Forholdet er snarere omvendt: at provinsen bliver begunstiget i forhold til København. Langt hovedparten af Danmarks Turistråds midler anvendes til turistfremme i provinsen som kystturisme og andre aktiviteter uden for København. Den ny formand mener, at en stor del af kritikken bunder i misforståelser og en psykologisk barriere, som han vil arbejde for at nedbryde. - Danmarks Turistråd har en stor opgave i at komme tættere på turisterhvervet - uden at at konkurrere med de regionale selskaber. Det er vigtigt, at vi kommer ud og fortæller, hvad vi laver og står for, og at vi ikke sidder i et elfenbenstårn.