Jylland hjemsted for FN-organisation for ulandsbønder

ÅRHUS:Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Skejby, kommer til at spille en rolle i arbejdet med at skaffe mad til verdens fattigste befolkninger. FN-organisationen Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, IFAD, der har hovedsæde i Rom, peger på, at Landscentret i Skejby kan blive hjemsted for et globalt sekretariat. Sekretariatet skal udbrede erfaringer med rådgivning i husdyrbrug i den tredje verden og på den måde prøve at forbedre levevilkårene for befolkningerne. I de seneste to år har konsulenter fra den internationale afdeling på Landscentret set på mulighederne med husdyrbrug i Bolivia, Kenya, Indien og Bangladesh. Resultaterne blev fremlagt på et møde i slutningen af marts og det har banet vejen for at gå videre med planerne om at gøre Landscentret til en centralt placeret enhed i opgaven. IFAD bl.a. lagt vægt på, at Landscentret er ledet af bønder og også ved tidligere internatioanle opgaver har vist faglig slagkraft. Det netop afsluttede projekt "Livestock Services and the Poor" er finansieret af Danida og IFAD gennem Verdensbanken. IFAD har i følge Landscentret til hensigt at bidrage væsentligt til en fortsættelse af aktiviteterne, og under forudsætning af, at andre også bidrager tilsvarende, vil organisationen lægge sekretariatet i Danmark. Efterspørgslen på animalske produkter stiger voldsomt i disse år, og samtidig vokser fattigdommen i ulandenes landdistrikter med stor hast. - De fattige småbønder har ofte rige traditioner for at holde husdyr og burde derfor kunne få gavn af væksten i husdyrsektoren. Danske erfaringer med 150 års udvikling af bondestyret andelsbevægelse og rådgivning kan endvidere give ideer til, hvordan udvikling kan skabes hos småbønder på deres egne præmisser, forklarer afdelingschef Knud Simonsen og international seniorkonsulent, Sanne Chipeta, Landscentret, International. IFAD blev etableret efter en beslutning på FNs verdensfødevarekonference i Rom i 1974 og arbejder for forbedring af ernæringssituationen og levevilkårene for de fattigste befolkning i ulandene. Målgruppen er småbønder og landmænd uden jordejendom.