Sverige

Jysk-svensk elnet skal gøres stabilt

Nu skal den elektriske forbindelse mellem Jylland og Sverige være fejlfri og sikker.

Det offentlige højspændingsselskab Energinet.dk begynder til sommer nedgravningen af to nye kabler mellem Vester Hassing og Nørre Sørå syd for Sæby. I alt skal der lægges to gange 28 kilometer kabel. Der er tale om såkaldte elektrodekabler, som i elektriske jævnstrømsforbindelser transporterer den ubalance, der er i returstrømmen. De nye kabler erstatter de eksisterende elektrodekabler, som er en del af højspændingsforbindelserne mellem Jylland og Sverige, Konti-Skan 1 og 2. De eksisterende kabler er henholdsvis 23 og 44 år gamle og har flere gange været ramt af fejl, som har begrænset mulighederne for at transportere el til og fra Sverige. - Vi har valgt at lave en helt ny linjeføring til de nye kabler, fordi de eksisterende kabler, som ligger tæt på luftledningen, er blevet skadet af lyn, som har ramt ledninger og master og herfra er gået ned i jorden, fortæller projektleder Morten Ahrenkiel Vilhelmsen, Energinet.dk. De to nye kabler lægges med fire meters mellemrum. De giver sikkerhed for, at der kan transporteres el mellem Sverige og Jylland, selvom et af elektrodekablerne skulle blive beskadiget, fortæller han. Inden anlægsarbejdet kan gå i gang, skal Energinet.dk have indgået aftaler med de ca. 70 lodsejere, som får kablerne i deres jord, og som derfor har ret til erstatning. Denne del af arbejdet går i gang til marts. Desuden skal der udføres miljøundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i det bælte, som de nye kabler skal placeres inden for.kj.