Turisme

Jysk turisme får rent faktisk mere i år

AKTIVITETER:Jørgen Hansen kan tilsyneladende ikke standses i sit felttog for myten om, at Danmarks Turistråd favoriserer den københavnske turisme på bekostning af den jyske. I Danmarks Turistråd accepterer vi ikke denne fejlagtige opfattelse og prøver derfor endnu en gang at rette Jørgen Hansens fejlagtige indlæg (29.7.): Jørgen Hansen henviser til tal i vores regnskab for 2002. Vi taler om indeværende år, 2003, og her er tre ud af fire aktivitetskroner (75 pct.) på Danmarks Turistråds markedskontorer i udlandet afsat til at tiltrække turister fra Tyskland, Sverige og Norge. Set i fht. 2002 er der tale om en opprioritering af investeringen på disse nærmarkeder, hvilket især er til gavn for turismen i Jylland. Og det mener vi faktisk er et imponerende tal, som ingenlunde er en favorisering af København. Jørgen Hansen skriver, at de samlede markedsføringsomkostninger i 2002 var på 120 millioner kroner, og at der heraf anvendtes i alt 48 millioner kroner i Tyskland, Norge og Sverige. Til orientering omfatter de omtalte 120 millioner kroner både Danmarks Turistråds egen og de danske turismevirksomheders investering på de udenlandske markeder. Der er således ikke alene tale om Danmarks Turistråds markedsføringskroner. Dertil kommer, at de 120 millioner kroner – som det også fremgår af vores årsberetning – omfatter andre aktiviteter end markedsføring på de udenlandske markeder. I 2002 investerede Danmarks Turistråd bl.a. et stort beløb i udviklingen af en ny internetportal for dansk turisme, i gennemførelsen af en række vigtige markedsanalyser og i en stor indsats for at implementere et fælles brand af dansk turisme. – Altsammen aktiviteter, som ikke mindst de vigtige nærmarkeder drager stor nytte af. I Danmarks Turistråd er vi altid åbne over for en drøftelse af vores prioriteringer. Men som før nævnt her i bladet ønsker vi at debattere på et sagligt grundlag - ikke på baggrund af en uvederhæftig fortolkning af vores regnskabstal, som den Jørgen Hansen bringer til torvs.