EMNER

Jyske Ås bliver gylleland

Siden starten af december har svineproducent Niels Adelstorp ved Jerslev været i gang med at grave ud til sin nye svinestald og gylletank midt på Jyske Ås.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Niels Adelstorp fylder overskydende sand og jord ned i denne lavning på Jyske Ås, der er på vej til at blive udjævnet. Foto: Bent Bach

Brønderslev Kommune har givet grønt lys , men miljøgodkendelsen møder stor kritik fra professor og landinspektør Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet. - Godkendelsen viser, at Brønderslev Kommune ikke har vist rettidig omhu i forbindelse med varetagelsen af naturbeskyttelse og landskabshensyn. Det er simpelthen ikke godt nok, siger Esben Munk Sørensen. Han frygter, at værdifulde landskaber i Jyske Ås bliver ændret fra naturperler til gyllelandskaber, hvis svineproducenten får sin vilje. Kommunen mangler bl.a. at vurdere, om byggeriet vil ændre terrænet. - Man kan se, at det er en massiv ændring af terrænets fremtoning og anvendelse, siger Esben Munk Sørensen. Det betyder, at projektet burde være blevet vurderet i forhold til jordforureningsloven, råstofloven og landzonebestemmelserne, men det har Brønderslev Kommune aldrig gjort. Havde de gjort det, ville projektet måske være blevet afvist. Sagens hovedperson mener, at sagen er blæst ud af proportion og afviser, at han gør mere, end kommunen har givet ham lov til. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende mandag