Jyske Bank: Forbrugertillid påvirket af arbejdsløshed

Det mest karakteristiske træk ved forbrugertilliden i september er, at forbrugernes optimisme er forværret i den aktuelle situation, men forbedret på et års sigt. Udover effekten fra ophør af sommerudsalget skyldes den mere negative vurdering af den aktuelle situation den stigende ledighed, skriver Jyske Banks cheføkonom, Klaus Kaiser, i en kommentar. Forbrugernes tillid faldt fra 2 i august til 0 i september og dermed er forbrugertillidsindikatoren tilbage på niveauet for juli, viste tal fra Danmarks Statistik. Underindekset for, hvordan arbejdsløsheden ventes at være om, et år steg fra 21 til 24. Det ligger dermed fortsat på et historisk set meget højt niveau. Der er dog større optimisme på vej, skriver Jyske Bank og peger konkret på tre forhold: - Skattelettelserne fra 2004 vil få en stadig større plads i forbrugernes bevidsthed, i takt med at lønmodtagerne ser de nye forskudsopgørelser og ikke mindst de første lønsedler i 2004. - Mange vil gøre brug af afdragsfrie lån, som yderligere kan give luft i privatøkonomien. - Endelig vil også det begyndende opsving i udlandet efterhånden begynde at sætte spor i dansk økonomi, og vil bidrage til at vende udviklingen i ledigheden. - Efterhånden som de positive impulser slår igennem i løbet af de kommende måneder, vil forbrugernes optimisme stige, og der er rigtig gode muligheder for, at vi kan ryste os fri af det noget slukørede niveau omkring 0, som forbrugertilliden har befundet sig på de sidste 3-4 år., vurderer Klaus Kaiser. Niveauet vil dog næppe stige til niveauerne fra midt 90'erne, hvor højkonjunkturen medførte stor indkomstfremgang og et kraftigt fald i ledigheden. Jyske Bank venter et nettotal for forbrugertilliden i niveauet 3-8. /ritzau/