Jyske Lov tilbage til Danmark - digitaliseret

Jyske Lov er vendt tilbage til Danmark - fra Sverige - om end ikke i bogstavelig forstand, så digitaliseret. Det Kongelige Bibliotek har ved et samarbejde med det svenske kongelige bibliotek tilvejebragt digitaliseringen, som nu er lagt ind på det danske biblioteks hjemmeside. Helt tilbage i middelalderen gik originalen til denne store lovbog fra 1241 imidlertid tabt, og det, svenskerne har, er en meget gammel afskrift af loven fra ca. 1280. Denne den ældste bevarede afskrift findes i Stockholm og fremtræder i en yderst tilgængelig form. /ritzau/