Hurup

Jytte Skjødt ny formand for DF

SNEDSTED: På Dansk Folkepartis generalforsamling på Snedsted Kro meddelte formanden, Inge W. Nielsen, Hurup, at hun ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, idet hun vil koncentrere sig om at søge opstilling til Folketinget. Blandt ni foreslåede kandidater valgtes Jytte Skjødt, Ås, til ny formand. Næstformand er fortsat Ib Poulsen, Kallerup.Til bestyrelsen genvalgtes Peter B. Jeppesen, Gjersbøl, og Majbritt Nielsen, Stagstrup. Nyvalgt blev Niels Erik Nielsen, Snedsted. Suppleanter blev Jens P. Kusk, Thisted, og Bent Sørensen, V. Vandet.