Hvorup

K. Axel Nielsen

Knud Axel Nielsen - Jakob Axel Nielsens farfar - var lærersøn fra Hvorup ved Nørresundby. Efter juridisk embedseksamen 1929 var han sagførerfuldmægtig i Aalborg, indtil han i 1932 etablerede egen advokatvirksomhed i Hadsund. Han kom i Folketinget 1953. Efter sammenlagt seks år som justitsminister trådte han tilbage i 1973. Efter at have forladt Folketinget sad han i en periode i byrådet i Hadsund. Han døde nytårsaften 1994, 90 år.