Lokalpolitik

K er så småt på vej frem

TERNDRUP:Det tidligere byrådsmedlem for Borgerlisten i Skørping Kommune, Karl Johan Clemmensen, er blevet valgt til bestyrelsen for den konservative vælgerforening. Det blev han på vælgerforeningens generalforsamling, der blev holdt på Terndrup Kro, hvor Vagn Gaarde i sin formandsberetning blandt andet glædede sig over de seks konservative ministres indsats i VK-regeringen. Han glædede sig også over, at partiets vælgertilslutning er i svag fremgang, men udtrykte dog håb om, at "det snart rykker noget mere". Med hensyn til den lokale opbakning, så hedder det fra Vagn Gaarde, at en hvervekampagne i efteråret resulterede i, "at 25 procent af de emner, man henvendte sig til, meldte sig ind". Vagn Gaarde henledte opmærksomheden på vælgerforeningens netop opdaterede hjemmeside, www.konservative.dk/skoerping, hvor det fremgår, at foreningen har 30-35 medlemmer, og at man gerne vil være flere. - Jeg kan oplyse, at der ingen venteliste er for at blive medlem af den konservative vælgerforening, så du kan også via dette medie tilmelde dig, skriver Vagn Gaarde, der oplyser, at vælgerforeningens bestyrelse arbejder støt på at følge sidste års vedtagelse af en 4-års plan, hvis hovedpunkter er medlemsforøgelse, synlighed og konservativ repræsentation i byrådet efter næste valg.Vagn Gaarde blev genvalgt som formand for det næste år, og til bestyrelsen genvalgtes for to år Victor Jørgensen, Niels Vestergaard og Aage Holst Pedersen mens altså Karl Johan Clemmensen blev nyvalgt for to år. Til delegerede ved partiets landsråd blev udpeget S. E. Mortensen og Karen K. Kirkegaard.