Lokalpolitik

K-formand genvalgt

HIRTSHALS:Det konservative Folkeparti, Hirtshals vælgerforening har holdt generalforsamling på Bindslev Hotel. Henriette Nørkjær blev valgt til dirigent, og forman Preben Christensen aflagde beretning. Men der forinden blev der holdt et minuts stilhed til minde om bestyrelsesmedlem Aase Vestergård, som døde i efteråret 2003 efter lang tids sygdom. Hun varetog sekretær posten på bedste måde indtil sygdommen tog overhånd. Preben Christensen kunne følgelig meddele, at der i løbet af året har der været et godt samarbejde på tværs af kommunegrænsen med Hjørring konservative vælgerforening, både omkring sociale arrangementer og politiske møder. Ligesom beretningen indeholdt et tilbageblik på september, da der blev afholdt et politisk møde på kunstmuseet i Hjørring med Bendt Bendtsen. Preben Christensen kunne desuden meddele, at der arbejdes med et nyt arrangement i 2004 med justitsminister Lene Espersen. Og inden han takkede tidligere folketingskandidat Tina Ormstrup, der flytter til en anden landsdel, for hendes store interesse og arbejdsindsats i det politiske liv de senere år, blev forsamlingen mindet om den forestående kredsgeneralforsamling. Poul Hahn fremlagde det reviderede regnskab, som viste et pænt lille overskud. Byrådsmedlem Inger Espersen orienterede bredt om forskellige tiltag i byrådsarbejdet. Preben Christensen blev genvalgt til formand. Poul Hahn ønskede ikke genvalg og forlader nu Hirtshals konservative vælgerforening efter 23 års meget engageret og initiativrigt politisk indsigt og arbejdsindsats, først som formand i 21 år og dernæst som næstformand i to år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Dorthe Henriksen, Horne, sekretær, Svend Hjorth, Sindal, kass.- Ole Svendsen, Hirtshals, næstformand, Inger Espersen, Hirtshals, Ane Louise Kristensen, Hirtshals, Britta Buhl Nielsen, Bindslev. Suppleanter blev Jens Jensen og Søren Toft Thomsen, Hirtshals. Efter generalforsamlingen fik folketingskandidat og medlem af Hjørring byråd Per Larsen gav sit bud på strukturkommisionens forslag om fremtiden kommuner og amter.