K kæmper for at bevare Løgstør Politikreds

Af Byrådsmedlem Birgitte T. Langgaard, Krogagervej 9, Løgstør og Henrik Selch Jensen Vestervang Alle 15, Løgstør. TRYGHED: De fire kommuner, der om ikke mange måneder skal danne Vesthimmerlands Kommune, er sammen og hver for sig "pænt" repræsenteret i de nys offentliggjorte statistikker omkring kriminalitetsniveauet i vores lokale område. "Pænt" repræsenteret forstået på den triste måde, at kriminalitetsniveauet er forholdsvis højt for disse typer samfund. Løgstørs borgere har i flere år da også været vidende om og vidner til, nedslående og meningsløse mindre og større kriminelle handlinger i vores by og omegn. Aktuelt oplever blandt andet Aars by nu også omfattende hærværk og indbrudstyveri rettet mod de handlende i hovedgaden. Der spekuleres såvel blandt de handlende som politikere i Aars alvorligt på at hyre private vagtfirmaer til at dæmme op for disse kriminelle tendenser. Årsagerne til de aktuelle sager og de lidet flatterende statistiske placeringer er komplekse og mangfoldige. Men kriminelles berettigede formodning om, at risikoen for at blive pågrebet af en politipatrulje her i vores ellers trygge egn er lille, kan være en af dem. Vi Konservative i Løgstør er ikke i tvivl om, at forebyggende pædagogiske tiltag stadig skal være højt prioriteret. Men, med statistikken og daglige erfaringer i frisk erindring, må det være synligt for alle, at Løgstør ikke skal miste sin politistation og sin status som politikreds, og at nærpolitiets størrelse og indsats i den øvrige del af den kommende Vesthimmerlandske kommune skal styrkes. En selvstændig politikreds, en styrket og synlig politistation og nærpoliti er utroligt vigtigt, hvis statistikken ikke skal vise endnu større udsving for vores kommune i de kommende år. Vi skal alle kunne leve i tryghed, men vigtigt er det at huske, at det også gælder vores unge mennesker i kommunen. I kådhed og mangel på erfaring kan nogen ledes til at begå kriminalitet. Derved er mange år i det voksne liv ødelagt såvel for den kriminelle, men også for hans ofre. Lad os undgå denne situation for vores børn og unge mennesker. Vi Konservative i Løgstør ønsker ikke en politistat med øget overvågning af den enkelte borger. Vi ønsker derimod et mere effektivt og synligt politi i gadebilledet. Et politi, der kan medvirke til at forhindre at flere bliver sagesløse ofre for kriminelle handlinger, og at dette skaber utryghed i nærområderne for den enkelte og dennes familie i hverdagen. Politiet udtrykker, som myndighed, selv ønsker om at være bosiddende og mere synlig i lokalområderne, da det blandt andet også har en præventiv virkning samtidig med, at det letter opklaringen markant. Når kommunesammenlægningerne bliver en realitet 1. januar 2007, går de politiske forhandlinger omkring landets politikredse for alvor i gang. Om der skal være flere eller færre, mindre eller større, er de spørgsmål, der må interessere ikke bare beslutningstagerne, men også hver enkelt borger. Vi Konservative i Løgstør vil aktivt arbejde på positivt at påvirke alle nuværende og fremtidige beslutninger vedrørende lov og orden i vores nærområde. Vi vil kæmpe for at bevare Løgstør Politikreds, Løgstør Politistation og sikre et nærværende og synligt nærpoliti i hele Vesthimmerlands Kommune. Med opbakning fra ledende nordjyske konservative toppolitikere, herunder Justitsminister Lene Espersen, vil vi Konservative i Løgstør i den kommende tid også sætte fokus på denne, for os, vigtige mærkesag.