Lokalpolitik

K klar med bud på borgmesterkandidat

Jens Kr. Yde er nu den anden formelle bejler til den ledige borgmesterpost i Thisted Kommune

Jens kr. Yde er nu formelt valgt som de konservatives kandidat til den borgmesterpost i Thisted Kommune, som skal besættes med en ny mand - eller kvinde - efter kommunalvalget i november, hvor borgmester Erik Hove Olesen ikke genopstiller. Arkivfoto

Jens kr. Yde er nu formelt valgt som de konservatives kandidat til den borgmesterpost i Thisted Kommune, som skal besættes med en ny mand - eller kvinde - efter kommunalvalget i november, hvor borgmester Erik Hove Olesen ikke genopstiller. Arkivfoto

Med valget af den 54-årige Jens Kr. Yde, Vestervig, som konservativ kandidat til den ledige borgmesterpost i Thisted Kommune, har de konservative i Thisted Kommune truffet et valg, som næppe overrasker ret mange. Efter borgmester Erik Hove Olesen (S) meddelte, at han ikke ønskede at genopstille til kommunevalget i november 2009, blev Jens Kr. Yde af mange nævnt som det umiddelbart bedste bud på en kandidat til borgmesterposten blandt andet på grund af hans kommunalpolitiske erfaring. Jens Kr. Yde, som er statsautoriseret revisor, er 1. viceborgmester i Thisted Kommune, men hans kommunalpolitiske løbebane begyndte i 1993, da han blev valgt til den daværende Sydthy Kommunalbestyrelse, hvor han sad frem til kommunesammenlægningen. Læs mere i Thisted Dagblad onsdag