K-kommentar til 2003-budgettet

Børnepasning 8. oktober 2002 08:00
BUDGET 2003: Overordnet set mener jeg ikke, at der skal spares i de udførende led - hverken over for de ældre eller i den direkte undervisning af kommunens børn. Derfor er jeg f.eks. ikke gået ind for at hæve klassekvotienterne som foreslået af S. Jeg mener også, at vi kan nøjes med seks almennyttige boliger i 2003 og dermed spare 370.000 kr. i forhold til S-forslaget på 12 boliger. Jeg har i kulturudvalget flere gange talt for, at det måtte være muligt i industriferien at lukke en børnehave i hver af de tre store byer. Det er glædeligt, at alle partier modsat sidste år nu er enige i at indføre denne lukning i de tre ugers industriferie eller i to uger plus ugen mellem jul og nytår, hvor der næsten ingen børn er i børnehaverne. Jeg mener også, at der kan findes besparelser i administrationen på rådhuset, og det bør ske via naturlig afgang. Et område, der ligger mig meget på sinde, er vores sygefravær. Derfor har jeg i vort budgetforslag fået afsat et beløb til et etårigt forsøg med forebyggende ryggymnastik for personalet ansat i kommunens daginstitutioner. Hvis det viser sig at have en positiv indflydelse på sygefraværet, vil jeg foreslå, at ordningen bliver permanent, og at den udvides til andre områder, hvor ryggene bliver hårdt belastet under det daglige arbejde. Hvis vi mod en investering på 25.000 kr. kan forebygge, at personalet får rygskader, og dermed får sygefraværet bragt ned og flere tilfredse medarbejdere, så er pengene givet rigtig godt ud. Jeg går desuden ind for at hjælpe på dagplejernes arbejdsforhold ved at afsætte et beløb, så der ikke anbringes et fjerde fast barn hos en dagplejer, der i forvejen har tre børn under et år. Og så skal der også være plads til Larsens Plads i Stae på budget 2003. Jeg kan tydeligt huske, at der fra alle sider på vælgermøderne blev lovet, at nu skulle Stae-borgerne også have et busskur. Derfor har jeg til dette formål - modsat S - fået afsat et beløb i vores budgetforslag. Jeg har desværre ikke fået flertal for at få afsat et projektbeløb i budget 2003 til multihus-projektet i V. Hassing. Derimod har jeg fået afsat et beløb til hjælp for udarbejdelsen af et projekt i 2004 og foreslået afsat 1,5 mio. kr. både i 2005 og i 2006 til selve projektets gennemførelse. Og så skal det til sidst lige nævnes, at vi fik nedsat kirkeskatten fra 1,03 til 1,01 procent. (forkortet af red.)
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...