Lokalpolitik

K modarbejder Nordjylland

De Konservatives forslag om kun tre kræftcentre i Danmark undergraver alt det, vi andre vil med Nordjylland.

De fem centre, vi har i dag, er velfungerende, så hvorfor dog skære ned til tre. I dag er der er et godt samarbejde mellem de store sygehuse, der sikrer en effektiv og ensartet kræftbehandling landet over. Samtidig er kvaliteten høj. Alligevel skal Aalborg nu lukkes, hvis de Konservative får magt, som de har agt. Der er intet som helst fagligt eller sagligt belæg for de Konservatives forslag. Det ligner en ren straffeekspedition imod nordjyske borgere. Hvorfor? Det var ikke uden grund, at vi socialdemokrater var meget skeptiske, da vi så, at Den Nordjyske Region blev så meget mindre end de øvrige. Men meldingen fra regeringen var, at det under ingen omstændigheder ville komme til at betyde en negativ udvikling for regionen. Men nu, hvor strukturreformen er vedtaget og folketingsvalget for længst er ovre, lyder der helt andre toner fra de Konservatives landsmøde. Nu er Den Nordjyske Region pludselig ikke stor nok mere til at opretholde eget kræftcenter. Hvis den tankegang vinder gehør på Christiansborg, kan vi se frem til et amputeret sundhedsvæsen i regionen. Samtidig vil det betyde, at hele det nordjyske område mister udviklingsmuligheder og arbejdspladser. Det er en hån mod nordjyderne. Med de Konservatives plan skal nordjyderne til at rejse langvejs for at få den behandling, som de ellers blev stillet i udsigt med kræftplanen. Det er simpelthen uacceptabelt, at de Konservative på denne måde sår tvivl om den nationale kræftplan og strukturreformens fem regioner. De fik ikke deres forslag om kun tre regioner igennem, men måtte acceptere fem. Nu skal de to ekstra regioner så straffes. Man må spørge, hvor de Konservatives nordjyske folketingsmedlemmer er henne? Hvad siger den største nordjyske stemmesluger ved valget i februar, justitsminister Lene Espersen? Mon vælgerne havde forestillet sig, at deres stemme skulle bruges til at undergrave udviklingen på sundhedsområdet i Nordjylland? Vi bor i et område, hvor det er helt afgørende, at vi nordjyske MF'ere kan stå sammen på tværs af partiskel, når det handler om at sikre udviklingen i Nordjylland. Det plejer vi at kunne. Det vil vi også godt opfordre vore nordjyske, konservative kollegaer til, så vi bliver i stand til at tale med en tunge, når der skal kæmpes for et godt regionalt sygehusvæsen til gavn for nordjyske borgere. Med dette forslag er Det Konservative Folkeparti på vej ud ad en tangent, der vil betyde, at nordjyderne endnu en gang trækker Sorteper i det politiske spil på Christiansborg. Man fristes til at sige: "Københavneri af værste skuffe".