EMNER

Kánon vil blive brugt

Da Folketinget åbnede i begyndelsen af måneden, udtrykte statsministeren håb om, at folkeoplysningen vil bruge demokratikánonen til at styrke opmærksomheden, bevidstheden og debatten om demokratiet.

Det kan jeg love, vi vil. Vi er allerede godt i gang med at oplyse og skabe debat om demokrati. Og vi vil godt endnu mere, når demokratikánonen er klar. Men jeg har to opfordringer til regeringen. For det første skal I lytte til de eksperter, der opfordrer til at fastholde en åben tilgang til demokrati. I åbningstalen virkede det som om, at statsministeren udelukkende ser demokrati-kanon og demokrati-oplysning som en middel til at integrere etniske minoriteter. Jeg er mere enig med medlem af kanonudvalget, Ove Korsgaard, som har advaret mod, at kànonen ¿alene ses som redskab over for radikaliserede unge. Den bør rette sig alment mod den danske befolkning.¿ Tilsvarende har DPU, Finn Thorbjørn Hansen, sagt: ¿Hvis vi holder fast i den undrende tilgang til demokrati, uden at nogen har patent på den rette opskrift, holder man liv i debatten, samtidig med at man undgår dogmer eller ideologier.¿ Det er i hvert fald i den ånd, at folkeoplysningen vil bidrage til demokratiet. For det andet bør regeringen for alvor gør dette arbejde til en national prioritering. I en årrække har Folketinget afsat 20 millioner kroner om året til EU-debat, fordi politikerne vurderer, at der er brug for særlige initiativer og opbakning til dem, hvis befolkningen skal diskutere EU på et sagligt grundlag.. På samme måde kunne man etablere en demokrati-pulje, hvor folkeoplysende foreninger og andre kan søge om tilskud til udviklings-, debat-, og oplysningsprojekter om demokrati.