K og DF: Naturligt at pengene går til Sjælland

Regeringens skattelettelser på 9,5 milliarder går primært til Sjælland

Man skulle have boet i Hørsholm i stedet for i Hjørring - i hvert fald hvis man vil have skattelettelser. En stor del af pengene fra regeringen og Dansk Folkepartis nye skattelettelser er endt i kommunerne nord, syd og vest for København på bekostning af provinsen. Det viser beregninger fra AErådet - det tidligere Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. - Regeringens skattepakke trækker både regionalt og socialt skævt. Det er helt galt, når det, vi har brug for, er bedre offentlig service, mener gruppeformand Carsten Hansen (S). Skatteordfører Mikkel Dencker (DF) har dog ikke fortrudt aftalen, selv om der blandt de 40 mest begunstigede kommuner er 34 sjællandske. - Det er der ikke så meget at gøre ved. Når man forhandler skattelettelser, sidder man ikke og tager stilling til, hvor de ender geografisk, siger han. Endnu mere skævt Han er mere optaget af, at DF fik mindsket den sociale skævhed i regeringens oprindelige udspil. Skatteordfører Lars Barfoed (K) peger desuden på, at en del af pengene til skattelettelserne stammer fra overskuddet i den såkaldte arbejdsmarkedsfond. Før regeringen indførte vedtog sin reform, sagde reglerne om fonden, at overskuddet skulle bruges på at sænke arbejdsmarkedsbidraget. - Det ville betyde, at de højestlønnede fik endnu flere skattelettelser end nu, og så ville det billede, som AErådet tegner, blive endnu mere skævt. Vores model dæmper den effekt, siger Lars Barfoed. Regeringen har blandt andet lettet i mellemskatten og hævet beskæftigelsesfradraget. Husejere nyder gavn Til gengæld er borgerne i de kommuner, som får mest gavn af skattelettelserne, også kendetegnet ved i stor stil at have nydt godt af de stigende huspriser, påpeger økonom Jonas Schytz Juul fra AErådet. - De, der har fået nytte af (skattestoppets, red.) fastholdelse af ejendomsværdibeskatningen, er også dem, der får de største skattelettelser, konstaterer Jonas Schytz Juul. Han mener, at højere boligskatter burde have været med til at betale for skattelettelserne. Det afviser Lars Barfoed. - Du har ikke gavn af, at din ejendom er steget i værdi. Det kan du ikke betale skat med, siger han. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Kristian Jensen (V), som er i udlandet. thomas.berndt@nordjyske.dk