Lokalpolitik

K: - Plejehjemsprojekt var dråben

Uenighed om et kommende plejehjemsprojekt på Kvickly-grunden var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Karsten Frederiksen: - Vi kommer nu med et forslag, hvor vi har mulighed for at lave færre besparelser, fordi vi ikke bruger de samme penge til plejehjemsprojekt og madproduktion.

Karsten Frederiksen: - Vi kommer nu med et forslag, hvor vi har mulighed for at lave færre besparelser, fordi vi ikke bruger de samme penge til plejehjemsprojekt og madproduktion.

Og det blev årsag til, at den borgerlige byrådsgruppe forlod forhandlingsbordet. Det fortæller det konservative byrådsmedlem Karsten Frederiksen. - Ved optakten til budgetforhandlinger tilkendegav jeg, at jeg forventede, at borgmesteren på forhånd fremlagde et budget i balance, som der har været tradition for, mens der var borgerlig borgmester. Det kom der ikke, og derfor kunne man heller ikke se, om borgmesteren havde forholdt sig til plejehjemsprojektet på Kvickly-grunden. Karsten Frederiksen understreger, at man fra borgerlig side hele vejen igennem har påpeget, at et plejehjem på Kvickly-grunden er en fejlplacering, idet han ønsker et plejehjem i et plan. - Vi har tidligere tilkendegivet, hvordan vi ønsker at løse plejehjemopgaven. Socialdemokratiet er kommet med et andet projekt, og vi har ikke kunnet få oplyst økonomi omkring dette projekt. Vi er bange for, at det bliver alt for dyrt og får en forkert beliggenhed. Det påvirker driften minimalt i 2012, men problemet er, at det i årene fremover vil være en væsentlig udgift. - Da vi i forhandlingerne havde drøftet madproduktion, og SF og S fastholdt ønsket om madproduktion på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, ønskede vi at drøfte plejehjemsprojektet, og i den forbindelse oplæste borgmesteren nogle tal - nogle omkostninger forbundet med projektet - altså tal som vi ikke på forhånd var oplyst om og åbenbart heller ikke tal, som vi kunne regne med. Det opfattede vi som useriøst. - Vi tilkendegav, at beliggenhed og pris var forkert, og det var årsag til, at vi ikke kunne komme videre i budgetforhandlingerne. Den manglende åbenhed, de manglende tal og plejehjemsprojektet var dråben, der gjorde, at vi ikke kunne indgå i budgetaftale. - Vi kommer nu med et forslag, hvor vi har mulighed for at lave færre besparelser, fordi vi ikke bruger de samme penge til plejehjemsprojekt og madproduktion, som socialdemokraterne lægger op til. Hermed kan vi vise, i hvilken retning vi fra borgerlig side ønsker at gå.