K sænker skatten

Det Konservative Folkeparti har lanceret en storstilet internet-baseret kampagne for den skattereform, der er trådt i kraft 1.1. Formålet med kampagnen, "Konservative har sænket skatten for dig”, er at oplyse danskerne om skattereformen og dens konsekvenser for almindelige borgeres husholdning, hvilket vil være en stor hjælp for mange mennesker.

En måling, som Capacent har lavet for de konservative, viser nemlig, at blot 17 procent af befolkningen i høj eller meget høj grad kender reformens betydning for deres privatøkonomi, mens hele 41 procent kun har en ganske svag viden om reformens konsekvenser. Blandt andet til gavn for sidstnævnte gruppe indeholder de konservatives kampagne en beregningsmaskine, der giver hver enkelt dansker mulighed for i cirka-tal at beregne sin egen, personlige gevinst af skattelettelserne, der som bekendt omhandler den største sænkning af marginalskatten i Danmarkshistorien. Reformen er et ansvarligt, dynamisk og fuldt finansieret svar på de økonomiske udfordringer, vi står over for. Den giver skattelettelser for alle indkomstgrupper og styrker de hjemlige virksomheders konkurrenceevne i forhold til udlandet hvilket vil være med til at sparke økonomien i gang og bringe os mere helskindet gennem krisen. Desuden rummer den en række grønne elementer." Udover beregningsmaskinen vil K nedsætte et sagkyndigt panel af skatterådgivere – et såkaldt Skattepanel - der kan besvare spørgsmål. Panelet bliver nedsat i slutningen af januar, når de første lønsedler med de konkrete resultater af skattelettelserne dumper ind af brevsprækkerne ude hos danskerne. Ved at sende en mail til panelet, kan man få afklaret de tvivlsspørgsmål, som den store reform måtte give anledning til. Med kampagnen ønsker vi at fortælle om de konkrete resultater, som de konservatives lange, politiske kamp for skattelettelser har båret med sig. I gennemsnit får hver dansker 4528 kr. i skattelettelse i 2010, men der kan jo være stor forskel fra person til person. Ved hjælp af vores kampagne får enhver mulighed for at klikke sig ind og beregne sit personlige udbytte af skattelettelserne. I det hele taget skal kampagnen gerne højne den generelle viden i befolkningen om den historisk store skattereform, som vi nu gennemfører.