K: Skolerne må stramme sig an

Den konservative uddannelsesordfører mener karakterforskellene er for store, og opfordrer skolerne til at stramme sig an

NORDJYLLAND:Et spænd på næsten tre karakterer fra top til bund i folkeskolen er for meget. Det mener uddannelsespolitisk ordfører for de konservative, Helle Sjelle, som opfordrer skolerne med lave karakterer til at gøre en ekstra indsats for at forbedre sig. - Jeg synes, det er lidt skræmmende, at der er så stor forskel. Det betyder, at der er nogen skoler, som har et stort arbejde foran sig, men jeg synes man kan bruge tallene til at komme videre. Derfor må man håbe, at skolerne gør en indsats for at klare sig så godt som muligt, siger hun. Helle Sjelle erkender samtidig, at karaktererne ikke siger alt om kvaliteten på en skolen, men derfor skal skolerne alligevel tage målingerne alvorligt. - Karaktererne kan jo ikke stå alene, men vi har ikke noget, der er bedre til at måle med. Det kan sige noget om, hvor eleverne er, og det er klart, at hvis karaktererne skal have en fornuftig virkning, så er det vigtigt, at man tager dem alvorligt og bruger dem til at se, om man kan gøre en ekstra indsats på den enkelte skole, siger den konservative ordfører. Meningsløst Hos oppositionen mener både de radikale, Socialdemokratiet og SF, at det er hovedløst at offentliggøre målingerne i det hele taget. Tallene siger intet om kvaliteten, og de er i bedste fald meningsløse. I værste fald kan de være en trussel mod hele formålet med den danske enhedsskole, ved at sætte fokus på det målbare frem for også at tænke det sociale og opdragelsesmæssige ind. - Det siger ikke noget som helst om, hvad læreren har præsteret. Derfor er det urimeligt at lægge tallene ud, for det er bare med til at skabe forvirring og flytte fokus hen på noget, der i sidste ende kan ødelægge folkeskolens formål, siger den radikale uddannelsesordfører, Marianne Jelved. Hun bakkes op af Carsten Hansen fra Socialdemokratiet. - Karaktererne siger ikke noget om kvaliteten, og vi er bange for at offentliggørelsen kan skabe en A- og en B-skole. Det er noget underligt taltyranni, som vi vil ændre på, når vi får magt, som vi har agt, siger socialdemokraternes ordfører på området. Han kan regne med de radikale stemmer, når det kommer til at få fjernet loven, der gør det muligt at offentliggøre karaktergennemsnittene. - Det øjeblik, de radikale har mandaterne til det, skal den her lov væk, siger Marianne Jelved Samme melding lyder fra SF, hvor Aage Frandsen også vil af med den lov, som undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) fik vedtaget i foråret. Han er dog ikke helt så kategorisk i sin afvisning af, at tallene siger noget om kvaliteten. Problemet er bare, at man ikke kan vide, om et godt gennemsnit dækker over god undervisning eller blot en samling dygtige elever med det boglige bagland i orden. - Jeg syntes ikke tallene skal offentliggøres, for de siger ikke nødvendigvis noget, men forældrene læser dem som et kvalitetsmål, siger SF's uddannelsesordfører. Helle Sjelle fra de konservative holder dog fast i, at tallene er en brugbar kvalitetsparameter, som skal bruges. - Det er vigtigt at bruge målingerne som et redskab, og hvis der er alt for stor forskel, så er det et problem, siger hun.