Virksomhedsøkonomi

Kaas Forsamlingshus holder flere fester

KAAS:2002 var et godt og travlt år for Kaas Forsamlingshus. Bestyrelsens forventning om en omsætningsfremgang holdt stik, da omsætningen steg fra 185.000 til 212.000 kr., og der har været mange tilfredse gæster i huset, fortalte formand Berthel Holland Sørensen i sin beretning. Han glædede sig blandt andet over, at indtægterne i forbindelse med private fester steg med 10.000 kr. Der var 55 udlejninger til private i årets løb, og den største udlejningsfremgang var på privatboligen, som var lejet ud hele året. Driftsresultatet viste et underskud på 21.000 kr, men det fandt formanden ikke afskrækkende, da bestyrelsen har besluttet at foretage afskrivninger svarende til driftsmidlernes forventede levetid. I årets regnskab blev der således afskrevet med 40.000 kr. mod forrige års 28.000 kr. Berthel Holland Sørensen fortalte om årets investeringer i blandt andet en ny opvaskemaskine, borde og stole samt 2000 nye bankoplader. På trods af investeringerne kniber det med at have plader nok. - Derfor må der nok befinde sig stakkevis af plader i spillernes hjem, og jeg må appellere til, at flest mulige plader medbringes og afleveres til os, sagde formanden. Forsamlingshuset har ingen planer om større investeringer i år, men på længere sigt ønsker bestyrelsen blandt andet et et nyt gulv, tag og udskiftning af borde, men der er ingen planer om at hæve lejesatserne. - Huset er stærkt på vej frem med festarrangementer. Vi får positiv omtale efter mund-til-øre-metoden. Huset roses for sin fine standard, og at tingene er i orden. En lejer fra Aalborg udtrykte således, at standarden og servicen er højere end på Hotel Hvide Hus, sagde Berthel Holland Sørensen, som først og fremmest pegede på forsamlingshusets dygtige bestyrerpar som årsagen til husets gode omdømme. På generalforsamlingen blev tidligere bestyrelsesmedlem Jonna Nielsen, som sad i bestyrelsen i en årrække, mindet. Hendes plads i bestyrelsen blev sidste år overtaget af Ole Jensen. Gunnar Stavad, Ole Olsen og Berthel Holland Sørensen blev genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig med sidstnævnte som formand, Ole Jensen som næstformand, Jens Ole Eriksen (kasserer) og Poul Gertsen (sekretær).