Lokalpolitik

Kaas vil ud af Pandrups skygge

Fremtidens landsbyliv bliver uden mindreværdsfølelse, og alt faldefærdigt skal gøres pænt

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Poul Iversen, formanden for Kaas Fonden, talte varmt for sin by: Kaas-folkene har altid været vellidte på arbejdspladserne rundt om i landet. Vi havde også folk på Grønland.

KAAS:Postnummeret er det samme. 9490 Pandrup. Men er adressen Kaas, er det efter beboernes mening en helt anden sag, end hvis matriklen ligger få hundrede meter længere henne ad gaden, hvor Nørregade bliver til Bredgade og Pandrup er begyndt. Det hedder sig nemlig, at hvad der er godt for Pandrup, er skidt for Kaas. Det hedder sig også, at Kaas har et dårligt image. Beboerne i Kaas ved, at det ikke er den hele sandhed, men også, at der hersker en vis mindreværdsfølelse. De vil gerne ud af Pandrups skygge og frem i lyset med stedets lyksaligheder. Og på borgermødet i Kaas Forsamlingshus onsdag om landsbyens fremtid i den nye kommune lød der klapsalver fra de 120 deltagere, da en skare beboere slog fast, hvad der er allerbedst ved Kaas, nemlig: At det ikke er Pandrup. De er glade for deres by. Så glade, at en af deltagerne, Berthel Holland Sørensen satte ord på: - Vi skal være stolte af vores by og vi skal ikke forsømme en lejlighed til at sige det, sagde han, og tilføjede om byens mest kendte person på mødet og i offentligheden, det radikale regionsmedlem Vagn Kvist, at han altid skriver 9490 Pandrup på sine læserbreve. - Men du bor Stadionvej 18, jeg i nummer 31. Og jeg bor i Kaas, sagde han. - I skal sælge Kaas Mødets tovholder, Kirsten Birke, V. Hjermitslev, opfordrede forsamlingen til at tænke i erhvervsmessebaner. - I skal sælge Kaas. De kender jer ikke, heller ikke det med rygter. Hvordan vil I gøre det? Mødet var opbygget som de fleste tilsvarende i Pandrup Kommune, hvor lokale foreninger og Kirsten Birke har opfordret til at se på, hvad der er godt og skidt og hvad der ønskes ændret - med formanden for Tema- og Udviklingsudvalget i Jammerbugt Kommune, Helle Bak Andreasen, som tilhører. Det er hende og hendes udvalg, som lokale ildsjæle vil møde, når og hvis de har ideer til landsbyudvikling, som den nye kommune ikke lige farer til at lave eller aldrig vil overveje. - Glem lillebrorsyndrom Deltagerne i Kaas vil først og fremmest gerne have gjort byen pænere og der blev talt en del om bulldozere, for hurtige biler, ulovlige knallerter, druk og hundelorte. Carsten Andersen påpegede det gode foreningsliv, men efterlyste et samlet talerør, fordi det kniber med gennemslagskraften: - Der renoveres i flæng. Valmuemarken fik fantastiske fortove. Vi syntes ikke, vi havde brug for dem. Vi trænger også til en revision af kommuneplanen. Der er intet tiltag til byggegrunde her. Vi skal glemme lillebrorsyndromet. Vi er så sure og forbitrede over alt det, de får gratis i Pandrup. Vi skal glemme, hvor underlegne vi er. Vi skal vise, at vi kan selv, sagde han til tilhørernes begejstring. Flemming Dahl Jensen: - I de sidste 25 år har Kaas haft faldefærdige huse. Der har også været mange gode løsningsforslag, men hver gang har svaret fra kommunen været, at der ikke var noget at gøre. Nu fremgik det så af NORDJYSKE, at de godt kan finde ud af det i Løkken-Vrå Kommune. Vi skal også væk med øl fra Torvet. Hvis vi ikke stopper den tendens, går det galt. Der står to og pludselig står der 20. Hvis jeg var turist, ville jeg vende bilen med børnene og køre hjem, sagde han. Ide om lille Kaas råd Kaas Vandværks formand Per Pilgaard opfordrede til, at repræsentanter fra foreninger og andre sætter sig sammen i et lille Kaas råd i lighed med vandværkerne i de fire kommuner, der allerede har dannet et fælles vandråd. - Det er vigtigt at være parat, så vi kan give besked til kommunen. Så får vi medindflydelse, pointerede han.