Kabelhavarier påvirker pris på el

københavn: Energi Danmark oplevede et mindre omsætningsfald til 6,3 milliarder kroner i 2007, men resultatet på 55,2 millioner kroner blev tæt på det forventede. Omsætningsnedgangen i Danmark er dog på ingen måde udtryk for en faldende markedsandel i forhold til 2006, tværtimod steg selskabets markedsandel, men lavere elpriser i 2007 medførte et fald i omsætningen målt i kroner. Prisdannelsen i år 2007 var en udfordring idet den kabelmæssige forværrede situation til Norden blev afløst af endnu et havari på forbindelserne over Skagerak til Norge. ¿ Det er bemærkelsesværdigt, at overføringskapaciteten mellem Norge og Danmark kun har været fuld tilgængelig i 52 procent af tiden fra 1. april 2004 til og med 21. februar 2008, siger administrerende direktør Jørgen Holm Westergaard, der påpeger, at kabelforbindelsen i nordgående retning nødvendigvis må forbedres, så markedet ikke påvirkes så kraftigt af de gentagne havarier. Omsætning på 7 mia. For 2008 budgetterer Energi Danmark med en omsætning på omkring 7,25 milliarder kroner og et resultat før skat i størrelsesordenen 55 ¿ 65 millioner kroner. Med hensyn til markedsandel i Danmark forventer selskabet en konsolidering på det nuværende niveau. Til gengæld ventes der øgede markedsandele i Sverige og Finland.