Lokalpolitik

Kabler eller ej ?

Da HEF i sommeren 2004 henvendte sig til Gug-Visse-Dall Antenneforening med et tilbud om en driftsaftale, fik de en positiv tilbagemelding, men siden generalforsamlingen har drøftelserne med GVDs bestyrelse ligget stille

GUG-VISSE-DALL: Drøftelserne af en samarbejdsaftale med GVD Antenneforening, der blev startet i sommeren 2004 med uformelle drøftelser på flere møder, har ligget stille siden efteråret. Og det til trods for, at repræsentanterne fra HEF følte sig positivt modtaget af GVDs daværende bestyrelse. - Jeg var egentlig overrasket over, hvor positivt bestyrelsen reagerede på vores tilbud, ved det første møde vi holdt. Det var mit klare indtryk, at de kunne se perspektiver i vores tilbud, siger Ole Lund Pedersen, der er økonomichef for HEF. Hans erfaring er, at det indimellem kan være meget op ad bakke, når HEF retter henvendelser til mindre foreninger som for eksempel GVD. - Min vurdering var helt klart, at bestyrelsen var interesseret i nogle af de ting vi kan tilbyde, og aftalen var så at den daværende forretningsfører (som var Niels Christensen, red.) skulle vende tilbage med svar på nogle konkrete forespørgsler. Det gjorde han bare aldrig, siger Ole Lund Pedersen. GVD Antenneforenings nuværende formand, Günther Valsby-Rohde,har en anden oplevelse af forløbet. Han afviser, at der har været tale om egentlige forhandlinger. - Det er rigtigt, at der har været holdt ét møde, hvor vi blandt andet diskuterede samarbejde om vagtordningen og sådan nogle ting, men der kom aldrig mere ud af det, for vi fik aldrig en tilbagemelding fra dem, siger Günther Valsby Rohde. Ikke desto mindre skriver HEF 17. august i et brev til GVDs bestyrelse blandt andet, at ; "Inden GVD beslutter sig endeligt for udvidelser af administrationen, vil HEF gerne invitere foreningen til nye drøftelser om mulighederne for et fremtidigt og godt samarbejde til gavn for begge parter" Günther Valsby-Rohde fastholder, at der kun har været tale om et enkelt møde, ligesom han ikke mener, at bestyrelsen kan informere medlemmerne om samtlige uformelle møder, bestyrelsen holder med eventuelle samarbejdspartnere. Niels Christensen, der var bestyrelsesformand og tilsynsførende for GVD da møderne blev holdt, lægger ikke skjul på, at han var forbeholden overfor HEFs tilbud. - Hvis de kan tilbyde os noget til en ordentlig pris, så skal vi da helt klart tage imod det. Men den know how, vi har opbygget i foreningen, skal ikke foræres væk gratis, siger Niels Christensen. Det var dog ikke HEFs udgangspunkt, at ville købe Antenneforeningen. Men den mulighed blev ifølge HEF bragt på tale af medlemmer af GVDs bestyrelse. - Vores tilbud gik på en samarbejdsaftale om driften, men da bestyrelsen så selv kom ind på emnet med at lade sig købe ud, var vores tilbagemelding, at det var vi da villige til at drøfte, siger Ole Lund Pedersen. Økonomichefen understreger, at det først og fremmest er GVDs kunder, der er interessante for HEF. - Efter vores vurdering er GVDs net teknisk set forældet eller vil i hvert fald blive det i løbet af kort tid. Da jeg læste, at GVD forestillede sig at kunne få 200 millioner kroner for forretningen, troede jeg ærlig talt, at det var en trykfejl. Hvis det beløb blev divideret med 100, så kunne vi måske begynde at forhandle, for GVDs kundeportefølje er naturligvis interessant for os, siger han Overingeniør hos HEF Leif Juul Jørgensen, der også deltog i møderne med GVDs bestyrelse, vurderer situationen til at være lidt på stand-by. - Det er svært at give status lige nu, jeg vil sige, at vi stadig er i en meget indledende fase af forhandlingerne, siger Leif Juul Jørgensen, der dog understreger, at HEF stadig er meget villige til at genoptage drøftelserne med GVDs. Det radikale byrådsmedlem i Aalborg Byråd, Preben Pedersen, der selv er medlem af antenneforeningen og deltog i generalforsamlingen, er ikke overrasket over, at der har været forhandlinger mellem GVD og HEF. - Det overrasker mig for så vidt ikke, at der har været den slags drøftelser. Men jeg vil kraftigt opfordre GVDs bestyrelse til at spille med helt åbne kort omkring sådan nogle forhold. Generalforsamlingen var ikke en god oplevelse og jeg mener, at bestyrelsens klogeste træk vil være fuldstændig åbenhed om fremtidsplanerne for foreningen. Det er den eneste måde, de kan genvinde medlemmernes tillid, siger Preben Pedersen.

Forsiden