Kabler giver en sikrere el-forsyning

I 2008 vil alle luftledninger være ersattet af jordkabler

BRØNDERSLEV:Det skrider frem med kabellægningen i Brønderslev og Oplands Elforsyning. På repræsentantskabsmødet oplyste formanden, Erling Andreasen, at der i 2005 ønskes en fortsat høj kabellægning med 51 kilometer højspændingskabel samt demontering af 39,3 kilometer luftledning, hvilket er lidt mere end det forventede for 2004. - Vort tidligere aftalte mål om en samlet kabellægning af 10 kV-luftledninger på træmaster senest i 2008 er således helt realistisk, idet der ved udgangen af 2005 kun vil være ca. 75 kilometer tilbage, oplyste Erling Andreasen. - Målet ville kunne nåes selv med en lavere kabellægning på godt 25 kilometer om året over de næste tre år. - Eller vi kunne nå det allerede ved indgangen til 2008 ved at holde samme niveau som i 2004 og 2005. Men det må komme an på, hvorledes den økonomiske situation er ved budgetlægningen for 2006. I 2005 er det planen at tage fat på områderne Saltum Strand, Kaas, Moseby samt ved Voldkær i Pandrup Kommune. I Brønderslev Kommune drejer det sig om et område nord for Stenum, ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus samt det sidste stykke ved Hollensted mod Ravnstrup samt ved Kirkholt-Mylund. Nordbyen skal forsynes Karsten Frederiksen pegede på, at Nordbyen jo skal udstykkes i foråret 2005. - Vi skal nok følge med med kabellægning, forsikrede Kaj Stoumann. Vi har erfaring for, at det kan blive for dyrt at være for tidligt ude. Han sagde, at der er penge at spare ved at foretage kabellægningen samtidig med, at der etableres vej. I 2004 er der etableret jordkabler i området fra Børglum Kloster til Vittrup, i Børglum-området og mod Stenum, ligesom der er fjernet luftledninger fra Vrensted til Stenum. I Pandrup Kommune er der fjernet luftledninger i Kettrup-området og i Moseby. Det er planen nu at gå i gang i Klokkerholm-området samt ved Jerslev. Lukningerne på Flextronics i Pandrup, Danish Crown i Brønderslev, hundefoderfabrikken Arovit i Vrå samt Kås Stålbyg har givet et mærkbart fald i el-forbruget. Det er på over 10 gigawatt-timer. Ligeledes er resultatet af indsatsen for at spare på el slået igennem. Kaj Stoumann regner med, at energi-rådivningen har givet et tilsvarende fald i forbruget. Resultatet er, at resultatet bliver ca. en mio. kr. lavere end ventet, men alligevel tilfredsstillende.