Socialforsorg

Kæde hoppet af for minister

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) påstår (5.5.), at kommunerne laver såkaldt "meningsløs aktivering" af kontanthjælpsmodtagere, der både koster penge og trækker hænder ud af arbejdsmarkedet.

Ifølge ministeren vil lykken være gjort for alle kontanthjælpsmodtagere (og for økonomien), hvis blot de kommer ud på det "rigtige" arbejdsmarked med det samme. Her hopper kæden af. Beskæftigelsesministeren springer nemlig i sin udlægning nogle afgørende mellemregninger over. Hun overser simpelthen, at vores borgere på kontanthjælp har brug for en varieret indsats. Det er mennesker, der slås med mange forskellige problemer: Nogle er syge, andre har ringe boglige færdigheder, nogle er blevet mobbet, og atter andre har et misbrug. Det kræver ikke stor socialfaglig indsigt at regne ud, at det fordrer forskellige typer af indsatser, hvis vi skal hjælpe de mennesker videre i livet. Til gengæld kræver det dygtige rådgivere, og dem har vi heldigvis masser af. Bevares, vi har da stærke kontanthjælpsmodtagere. Dem aktiverer vi med det samme - og det er noget, der virker, kan jeg hilse og sige. Vi bruger i Aalborg Kommune 93 mio. kr. mindre på kontanthjælp end øvrige sammenlignelige kommuner, blandt andet fordi vi har straks-aktivering af de unge - og det betyder netop, at mange af de stærkeste kontanthjælpsmodtagere forsvinder af sig selv, fordi de får en plads på arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse. Og jeg må i samme åndedrag slå fast, at uddannelse er et vigtigt redskab til at styrke vores borgeres mulighed for et job. Det er der ingen tvivl om. Derfor ser jeg også en rigtig god idé i, at vi kigger på, hvordan vi kan styrke de lediges kompetencer som et alternativ til aktivering. Ministeren har også argumenteret for, at de virksomhedsvendte værktøjer - praktik og løntilskud - skal bruges, fordi de har størst effekt. Pointen er bare, at disse værktøjer har haft størst effekt, netop fordi vi har brugt dem til de stærkeste ledige. Hvis ikke disse værktøjer bruges nuanceret, vil vi derfor opleve en langt ringere effekt af disse værktøjer fremover. Så, kære minister, sagens kerne er, at det ikke nytter noget at losse kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet, uden at vi først har forholdt os til deres massive problemer. Din unuancerede tilgang til, hvordan vi behandler vores kontanthjælpsmodtagere vil ikke skabe resultater, men blot skabe flere tabere. I Aalborg har vi derfor en bred projektvifte for at kunne give vores borgere den bedst mulige hjælp. Vi har fx projekter vedrørende afklaring, erhvervsforberedende forløb og arbejdsaktivering. Vores resultater viser, at vi har god effekt af de forskellige muligheder for aktivering. Også derfor har Aalborg et mindre forbrug på de 93 mio. kr. Det er med andre ord ikke kun aktivering i praktikker på det ordinære arbejdsmarked, der virker. Én metode er ikke nok. Ministeren vil anvende redskaber, som ikke virker for alle målgrupper. Hvis vi i stedet for giver borgere, der har andre problemer end ledighed, en målrettet indsats til hans eller hendes behov, ja, så får vi i langt, langt højere grad løst borgernes problemer, og dermed bliver de klar til arbejdsmarkedet. Der er kort sagt slet ikke tale om meningsløs aktivering, faktisk tværtimod: Målrettet aktivering og opkvalificering nytter. Det skaffer hænder til arbejdsmarkedet, gør flere borgere selvforsørgende, og det er til gavn for samfundsøkonomien.