EMNER

Kælderkaffe i 12. afdeling

Beboere mødes hver mandag formiddag

Allerede en lille halv time inde i de to timers selskabelig kaffesammenkomst i kælderen under Kvarterets Hus på Vangen i Nørresundby er langbordet næsten fyldt op. Arrangementet, der ifølge skiltet oppe på parkeringspladsen bærer navnet "Kælderkaffe - Kom som du er", er ugentligt og har et års fødselsdag i næste uge. Midt for ved langbordet sidder Maren Christensen og hendes besøgsven Gretha Hejlesen. De tager tit hinanden under armen torsdag formiddag og går til kaffe i kælderen. - Det er hyggeligt. Man får en sludder og en sladder, siger den 84-årige Maren Christensen, og beder besøgsvennen om også at tage en frisk kop kaffe med til hende oppe fra serveringsbordet, der også rummer brød, ost og marmelade. Også muligheden for at lære nye mennesker at kende trækker. - Særlig hen i mod lukketid, når folk er begyndt at gå hjem og der ikke er så mange tilbage, kommer vi tit i snak med nye mennesker. Jow, det er en rigtig god anledning til at komme ud, er det ikke, Maren? spørger besøgsvennen uden rigtig at forvente et svar. Torsdagskaffen er et af mange tilbud, som organiseres af projektleder Marianne Niehues, beboerrådgiver Lita Vendner Clausen og børne/unge koordinator Benthe Hav, der alle er ansat i Kvarterets Hus. Som igen drives af Sundby Hvorup Boligselskab afdeling 12. Afdelingen byder på ugentlig lektiehjælp for børn og voksne, Saras Syklub, Mama Mia for babyer og deres mødre, pigeklub, forældrerådgivning, svømning og hver 14. dag multiværksted. Dertil kommer ad hoc hjælp til computerbrug, cykelhold for kvinder efter behov samt en ny åben rådgivning, hvor en socialrådgiver kan hjælpe med jobansøgninger, kontakt til diverse myndigheder, optagelse på uddannelser samt meget mere. Seneste tiltag i regi af Kvarterets Hus kommer ikke fra de tre fastansatte men fra fem fædre, der har startet en børneklub. - De kom til os og ville gerne have hjælp til at gøre noget for deres børn. Det er en beboerstyret aktivitet. Vi stiller lokale til rådighed og støtter så godt vi kan, siger projektleder Marianne Niehues. Tilbage ved langbordet fortæller Gretha Hejlesen om, hvordan det var at flytte ind i området i 1970. Eller nærmere "ud i området". - Der var ingenting her ude. Ingen skoler, institutioner, klubber, spejdere. Intet, husker hun. Behovet for aktiviteter for især børnene i det nye boligkvarter var stort, og Gretha Hejlesen startede sammen med andre områdets første børneklubber. Her spillede børnene brætspil, og det foregik i lige netop det lokale, hvor der hver torsdag nu er kælderkaffe. Kælderkaffens fødselsdag fejres torsdag 14. april.