Kæmp for de små skoler

FREMTIDEN:Debatten om de små skolers eksistensberettigelse er for alvor blevet skudt i gang, og i den forbindelse er der fra forskellig side blevet efterlyst klare udmeldinger fra politikerne. Vi har for nyligt afholdt møder med skolebestyrelserne i kommunen, hvor vi er blevet informeret om deres forslag til og ønsker om, hvordan fremtiden skulle se ud på deres skole. Det faldende antal af elever, der i sær har ramt skolerne i Bislev og Sebber, kom også til diskussion. Fra begge skolers side havde man arbejdet ihærdigt på at finde en undervisningsform, der både var pædagogisk holdbar, men som samtidig kunne bære dem igennem en periode med nedgang i elevtallet. Jeg er meget imponeret over, at skolerne har taget situationen så alvorligt, at de ligefrem er blevet foregangsinstitutioner, hvis eksempel andre skoler måske vil følge i fremtiden. Jeg er klar fortaler for, at de små skoler i Bislev og Sebber skal have en chance, og jeg er af den opfattelse, at princippet om den afdelingsopdelte skole netop vil være med til at styrke børnene både fagligt, men også menneskeligt. Da der i forvejen er velfungerende børnehave og skolefritidsordning i begge landsbyer, vil disse sammen med den lille skole sagtens kunne tilgodese ønsker og behov fra såvel nuværende som fremtidige borgere i Bislev og Sebber. Da vi i kommunen står overfor at skulle foretage investeringer i netop de små skoler, mener jeg derfor også, at vi bør følge retningslinierne fra budgetforslaget, hvor det blev aftalt at investere tre millioner kr. i Sebber Skole i 2003. I 2004 kommer turen derefter til Bislev Skole, hvor en bestemmelse om det nøjagtige beløb endnu ikke er truffet. I en tid hvor mange ting i samfundet trækker i retning af større enheder, bør vi måske af og til stoppe op og tænke os om, inden vi afskriver landsbyernes muligheder for indlæring og børnepasning. Derfor håber jeg, at man i kommunen kan enes om at tage den rigtige beslutning - som er at kæmpe for de små skoler i landsbyerne.