Kæmpe centralisering af kommunens ejendomme og medarbejdere

Kommunens 350 bygninger samles nu i ét stort ejendomscenter, der fremover skal stå for drift, vedligeholdelse og rengøring af skoler, institutioner med mere.

Med det ny Ejendomscenter er det slut med, at hver skole har sin pedel. Nu samles det hele centralt. Foto: Peter Broen

Med det ny Ejendomscenter er det slut med, at hver skole har sin pedel. Nu samles det hele centralt. Foto: Peter Broen

Målet er en effektiviseringsgevinst på 8,9 mio. kr., men den tror ikke alle byrådsmedlemmer på. Ejendomscenteret fik hårde ord med på vejen onsdag i byrådssalen, hvor Jørgen Tousgaard, Ole Rørbæk og Hanne Welander, alle S, vendte tommelfingrene nedad. Største centralisering hidtil - Den største centralisering i kommunens historie. En kæmpe bureaukratisk maskine, der ødelægger det nære tilhørsforhold og fratager den enkelte ansvaret og stoltheden over sit arbejde. - En økonomi, der hører fortiden til i østlande, som for længst er gået konkurs, lød kritikken fra Tousgaard og Rørbæk, som tvivlede på den budgetterede besparelse. Og undrede sig over, hvad SF lavede på den centraliserings-galej. - Det er slut med, at hver skole har sin pedel. Nu kommer rejseholdet, når der skal skiftes en pære eller repareres en vandhane, sagde Jørgen Tousgaard. SF: Skræmmekampagne Chrstina Lykke Eriksen (SF) delte bekymringen, men mente at kritikken var alt for unuanceret og en skræmmekampagne. Hun opfordrede til at give Ejendomscenteret en chance. Jens Ole Jensen (V) sagde, at det var den gamle historie om, at alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring. Erik Sørensen (S) sagde, at vi er pisket til at lave strukturelle ændringer, hvis vi vil have samme kvalitet for færre penge. Opfølgning Frode Thule Jensen (V) opfordrede til, at kommunen bevarer "den positive incitamentsstruktur" ude på skolerne. - Dem der lukker op for det varme vand, skal også betale, sagde han. Anders Gram Mikkelsen (S) advarede mod blindt at tro på den nye gud: Excel-arket - og efterlyste en opfølgning ude i virkelighedens verden: - Systemer er gode, men mennesker er bedre. Det er en stor omvæltning, så følg nu op og tag ud og snak med dem derude om, hvordan det virker, sagde Anders Gram Mikkelsen.