Videregående uddannelser

Kæmpe fødes med vokseværk

Når Nordjylland til nytår får en ny uddannelsesinstitution med omkring 5000 studerende, så er det kun begyndelsen.

Det bli­ver om ikke i fa­mi­li­en, så i sam­me væl­ger­for­en­ing - nem­lig den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke i Lind­holm - når for­mæn­de­ne for Nord­jyl­lands to sto­re ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner mødes: Frank Jen­sen (til ven­stre) er for­mand for Aal­borg Uni­ver­si­tets be­sty­rel­se, mens Orla Hav net­op er valgt til for­mand for den mid­ler­ti­di­ge be­sty­rel­se for University Col­le­ge Nord­jyl­land, der sam­ler lands­de­lens to ek­si­ste­ren­de CVU’er. I for­ve­jen var han for­mand for CVU Nord­jyl­land. Ar­kiv­fo­to: Tor­ben Hansen

Det bli­ver om ikke i fa­mi­li­en, så i sam­me væl­ger­for­en­ing - nem­lig den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke i Lind­holm - når for­mæn­de­ne for Nord­jyl­lands to sto­re ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner mødes: Frank Jen­sen (til ven­stre) er for­mand for Aal­borg Uni­ver­si­tets be­sty­rel­se, mens Orla Hav net­op er valgt til for­mand for den mid­ler­ti­di­ge be­sty­rel­se for University Col­le­ge Nord­jyl­land, der sam­ler lands­de­lens to ek­si­ste­ren­de CVU’er. I for­ve­jen var han for­mand for CVU Nord­jyl­land. Ar­kiv­fo­to: Tor­ben Hansen

I løbet af de kommende år vil tallet formentlig vokse med yderligere et par tusinde. Det forudser Orla Hav (S). Foruden at være regionsrådsformand kan han nu også kalde sig formand for den midlertidige bestyrelse for University College Nordjylland, Professionshøjskole. Bag det lange navn ligger en sammenslutning af Sundheds CVU Nordjylland, der udbyder fem uddannelser inden for sundhedsområdet, og CVU Nordjylland med lærer- og pædagoguddannelser. Dertil kommer for begges vedkommende et bredt udvalg af videreuddannelse og funktion som videncentre. De to CVU’er er hver især kun fem år gamle, men efter en beslutning i Folketinget skal de samles til én institution. De to eksisterende CVU’er har uddannelser i både Hjørring og Aalborg, men Orla Hav håber på udvidelser mod vest, hvor Thisted byder på pædagog- og sygeplejerskeuddannelser i regi af andre CVU’er: - Vi har behov for at få dem med. Uddannelsescentret i Thisted gør det rigtig godt, og vi skal sikre, at unge i Thy fortsat får mange gode tilbud. Fra regionens side har vi en interesse i at rekruttere i nærområdet, for vi ved godt, at vi ikke kan tiltrække de nødvendige sygeplejersker fra København. Foruden uddannelser i Thisted skal den nye institution vokse med Nordjyllands Erhvervs Akademi, NOEA: - Der ligger i Folketingets beslutning, at vi senest i 2015 skal have NOEA integreret. Men det kunne godt blive tidligere, forudser Orla Hav. En anden form for udvidelse skal bestå i at udvikle nye uddannelser, også meget gerne uddannelser, der i højere grad retter sig mod det private erhvervsliv, mener Orla Hav. Til gengæld bliver der ikke tale om at lukke nogen afdelinger, hverken på kort eller på lang sigt, føjer han til. Nej til AAU-fusion Til gengæld bliver der ikke noget af en fusion med landsdelens største uddannelsesinstitution, Aalborg Universitet. Det har undervisningsminister Bertel Haarder (V) afslået. Men University College Nordjylland og AAU skal ikke være konkurrenter. Parolen hedder i stedet samarbejde, understreger Orla Hav: - Vi ved godt, at der ikke er plads til to konkurrenter. I stedet skal vi finde frem til et godt samarbejde, så eksempelvis lærerstuderende kan få merit med, hvis de vælger at læse på universitetet. Netop læreruddannelsen er under pres med store fald i ansøgertal i disse år, men Orla Hav håber, at et samarbejde med universitetet kan være med til at vende udviklingen: - Så kan unge trygt begynde på seminariet vel vidende, at de kan fortsætte på universitetet i stedet, hvis de finder ud af, at de hellere vil det. På den vis kan læreruddannelsen føre til hvad som helst. Foruden Orla Hav som formand har den midlertidige bestyrelse valgt Karl Bornhøft (SF) son næstformand.