Kæmpe-møller rejses

Natur og miljøklagenævnet siger ja til forsøgsmøller

Trods klager fra naboer, rejses der nu tre 150 meter høje forsøgsvindmøller i Try ved Dronninglund. Det står klart efter at Natur- og Miljøklagenævnet har afvist klager fra naboer over de store vindmøller. Formand for Brønderslev Kommunes Miljø- og teknikudvalg, Mikael Klitgaard (V), er glad for, at der nu er truffet en afgørelse i sagen, der har trukket længe ud. En nabo, Asta Skaksen, er skuffet over afgørelsen. Hun har på vegne af naboer klaget over mølleprojektet. - Det kommer nok ikke bag på os med denne afgørelse, for i omkring en måned er der arbejdet i området, hvor møllerne skal rejses. Mikael Klitgaard oplyser, at møllerne giver arbejdspladser i Brønderslev Kommune. Det er forskellige former for møller, der skal afprøves, inden de sættes i masseproduktion. Naboerne er også utilfredse med, at møllerne ikke bliver ens. Afgørelsen er endelig. Naboerne har ikke yderligere klagemulighed end Natur- og Miljøklagenævnet. - Selvfølgelig kan man klage over støj med mere, når møllerne er rejst, men vi har aldrig nogensinde set, at det har bevirket, at nogen møller er taget ned, bemærker Asta Skaksen. Borgerne frygter, at vindmøllerne vil udsende lav-frekvent støj, som kan høres over store afstande. Naboerne venter nu svar på en anden klage over den transformatorstation, der skal bygges ved vindmøllerne, for at lede strømmen til el-nettet.