Kæmpe-ordre til Irland effektueret

To hurtigtgående trawlere er hidtil største ordre for Karstensens Skibsværft

SKAGEN:Skipperne Michael Cavanagh og Brendan Gill har været makkere på havet gennem 28 år, og i de fleste af årene har de haft trawlere som stort set var identiske. Det er også to identiske trawlere, de netop har fået bygget på Karstensens Skibsværft, og for os og formentlig for nogen virksomhed i Skagen, er den hidtil største ordre, siger direktør Tage Rishøj Værdien af der to 64,5 meter lange trawlere er godt 220 millioner kroner. Father Mckee og Brendelen afløser to andre trawlere med de samme navne. De ”gamle” trawlere var bygget i 1995, og de blev forlænget på værftet i Skagen i 1998. Alligevel var de blevet for umoderne til vore dages fiskeri for de store irske trawlere. Der er brug for mere fart, så man hurtigere kan komme i land med fangsten, og dermed lande friskere fisk, og hurtigt kan komme på havet igen, og dermed fange flere fisk. Father Mckee og Brendelen er pelagiske trawlere. Fangsten er, alt efter sæsonen, hestemakrel, makrel og blåhvilling. Dertil kommer sild, men det er kun i meget begrænset omfang, fortæller skipperne. Begge har iøvrigt, som mange andre irske skippere, indledt generationsskiftet, idet de begge har en søn med som styrmand ombord.