EMNER

Kæmpe succes

I november kom Skatteministeriet med en evaluering af den øgede grænsekontrol.

Derefter var flere af de EU positive politikere hurtigt ude og slå fast, at den øgede indsats i perioden juli-september 2011, ikke har givet en nævneværdig forøgelse af beslaglagte varer. Desværre spiste medierne historien råt og bragte budskabet om, at grænsekontrollen var en fiasko. Men er det så sandt eller bare et politisk spin, som bruges i den ideologiske kamp imod grænsekontrollen? Hvis man ser på tallene, så har grænsekontrollen faktisk været en kæmpe succes. Fakta er, at på de tre måneder, er der sket en stigning på 600 procent konfiskeret illegale pengebeløb, hvilket må sige at være en succes. Når det kommer til stoffer, så er resultatet endnu mere markant, da man har konfiskeret hele 13.700 procent flere stoffer i løbet af den korte periode. Skatteministeriet begrunder den store stigning med, at det skyldtes en enkelt stor fangst på, 3,1 ton khat, men også uden den fangst er stigningen på hele 2.000 procent. Og hvem siger egentligt, at den enkelte store fangst ikke skyldtes den øgede grænsekontrol? I øvrigt skal man have med, at den øgede grænsekontrol kan have haft en præventiv effekt, da nogle kriminelle måske har mistet lysten til at smugle. Tallene taler for sig selv. De første tre måneder med grænsekontrol har været en kæmpe succes.