Kæmpefredning på plads

Det storslåede landskab ved Jammerbugten med den 60 meter høje kystskrænt Lien og det vidtstrakte klithedelandskab er nu sikret gennem en ny fredning. Lodsejerne får tilsammen en erstatning på 7,15 mio. kr. for begrænsninger i bl.a. dyrkning, dræning, gødskning og tilplantning. Arkivfoto: Henrik Louis

Det storslåede landskab ved Jammerbugten med den 60 meter høje kystskrænt Lien og det vidtstrakte klithedelandskab er nu sikret gennem en ny fredning. Lodsejerne får tilsammen en erstatning på 7,15 mio. kr. for begrænsninger i bl.a. dyrkning, dræning, gødskning og tilplantning. Arkivfoto: Henrik Louis

JAMMERBUGT:En stor fredning på 3000 hektar giver nu vandrende og ferierende danskere og andre turister mulighed for at komme tæt på noget af Danmarks mest imponerende og sårbare natur. De kan se frem til langt bedre adgang til de dramatiske erosionskløfter og imponerende udsigter langs Jammerbugten, efter at en af nyere tids helt store fredningssager er faldet på plads. Fredningen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening (DN) sammen med det daværende Nordjyllands Amt tilbage i 2004 og omfatter det vidtstrakte kystlandskab omkring Lien, Fosdalen og Sandmosen mellem Slettestrand og Tranum Strand. Området præges af storslåede udsigter, blomstrende overdrev, vandreklitter og frodig naturskov. Fredningen giver mulighed for at lave stier, så offentligheden kan komme tæt på områdets store naturværdier og det usædvanlige kystlandskab. Det mest markante element i fredningen er den syv kilometer lange og op til 60 meter høje kystskrænt Lien, der dannede Danmarks kystlinje helt tilbage i stenalderen. Hertil kommer erosionskløfter som Fosdalen og Hødal-Hjuldal, der begge rummer vandløb af klart kildevand med en helt særegen flora. Fredningen blev vedtaget i fredningsnævnet allerede i 2006, men påklaget til Naturklagenævnet af Jammerbugt Kommune og 42 lodsejere. Klagerne gik på fredningens omfang og indhold samt erstatningernes størrelse. Bl.a. er kommunen utilfreds ved udsigten til at skulle betale en fjerdedel af erstatningen - en byrdefordeling, der stammer fra amternes tid. Nu er sagen imidlertid afgjort i Naturklagenævnet, der stort set har holdt fast i afgrænsningen af det fredede område, men erstatningen er blevet hævet til 7,15 mio. kr., som skal udbetales til lodsejerne af staten og kommunen. Formanden for DN i Jammerbugt, Hans Borglykke, glæder sig over, at naturen i det storslåede område er sikret for fremtiden, og at formidlingen af den nu kan få et markant løft. - Vi er meget glade for, at så vigtigt et område nu er fredet, og at publikum får meget bedre mulighed for at opleve det fra nye stier.