Kæmpelån til firma med regnskabsrod

Sparekassen lånte millioner til selskab truet med tvangsopløsning

ET LUFTKASTEL var der vel ikke tale om, men i hvert fald stærk indbildningskraft. Løkken Sparekasse har pant på 40 millioner kroner i det tidligere Lyngby Gymnasium, selvom bygningen kun er vurderet til 17,4 millioner kroner.

ET LUFTKASTEL var der vel ikke tale om, men i hvert fald stærk indbildningskraft. Løkken Sparekasse har pant på 40 millioner kroner i det tidligere Lyngby Gymnasium, selvom bygningen kun er vurderet til 17,4 millioner kroner.

Risikovilligheden har været særdeles høj hos ledelsen hos Løkken Sparekasse, som kandiderer til at blive det næste i rækken af pengeinstitutter, der må opgive deres selvstændighed. Et eksempel på den risikable adfærd er et stort millionlån til Århusfirmaet Fischer 4Benz Holding ApS. Som sikkerhed for lånet fik Løkken Sparekasse i juli 2008 tinglyst et pant på ikke mindre end 40 millioner kroner i et tidligere gymnasium i Kgs. Lyngby på Sjælland. Forretningen med det århusianske firma, der gjorde i investeringer i værdipapirer samt ejendomme, fandt sted på trods af, at Fischer4Benz Holding i begyndelsen af 2007 var under tvangsopløsning, fordi selskabet endnu ikke havde indleveret årsrapporten for 2005 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Firmaet var også i karambolage med skattelovgivningen, idet der heller ikke var afleveret selvangivelse. Da regnskabet endeligt blev afleveret 10. januar 2007 udtrykte ledelsen forventning om, at det ville lykkes at undgå tvangsopløsning. Det gjorde det! Et halvt år senere kom årsrapporten for 2006 rettidigt, og det gik tilsyneladende godt for firmaet, der før skat i 2006 tjente 13,6 millioner kroner mod en million kroner året før. Selskabets aktiver i form af grunde var i samme periode vokset fra 13 til 101 millioner kroner. Heraf udgjorde grunde og bygninger 56 millioner kroner. Egenkapitalen var på 13 millioner. Alligevel blev 2006-regnskabet det sidste fra Århusfirmaet. Uden at have afleveret regnskab for 2007 gik Fischer 4Benz Holding konkurs 17. december 2008. Pant i nedlagt gymnasium Den sjællandske ejendom, der udgør Løkken Sparekasses pant på 40 millioner kroner, er ifølge den offentlige vurdering 17,4 millioner kroner værd. Heraf udgør grundværdien godt tre millioner kroner. Ellers består pantet af byggeri, der engang var ramme for Lyngby Gymnasium, men som i dag midlertidigt rummer en skole. NORDJYSKE har forgæves hos boets kuratorer forsøgt at få indsigt i de økonomiske forhold. Da mursten lugtede af guld En anden tyngende kreditor hos Løkken Sparekasse er I/S Køge af 1/9 2007, ligeledes med hjemsted i Århus. Her har pengeinstituttet pant i et jordareal i Ølsemagle. I/S Køge, der er et ejendomsudviklingsselskab, har ifølge Statstidende købt jorden for et ikke oplyst beløb i august 2008. Kort efter, 27. november sidste år, blev der tinglyst to pantebreve på ejendommen. Det ene på 15 millioner kroner er til Eik bank. Det andet på 35 millioner kroner til Løkken Sparekasse. I/S Køge af 1/9 2007 og med hjemsted i Århus opstod som navnet antyder i slutfasen af en periode, hvor alt med form af mursten og konsistens som jord tilsyneladende lugtede af guld. I maj 2008 fremlagde selskabet et regnskab, hvori det blev oplyst, at der i det første år var erhvervet, udviklet og solgt et projekt i Køge. Nettoomsætningen på dét projekt er 52 millioner kroner, hvilket udløste et overskud på 20 millioner kroner. De 20 millioner kroner blev fordelt ligeligt mellem I/S Køges ejere, Mind Companies A/S, Århus, og Sørensen Aalborg ApS, hvor de mange penge indgik som egenkapital. Tvivlsomt overskud i Køge Skindet blev imidlertid solgt for tidligt, idet balancen for I/S Køge viste, at de 52 millioner endnu ikke var i kassen, men eksisterede i form at et tilgodehavende på et tilsvarende beløb hos en tilknyttet virksomhed. 5. februar i år gik det århusianske udviklingsselskab efter et kort liv konkurs. Samme skæbne ramte nærmest synkront Mind Companies og Sørensen Aalborg ApS, der i fællesskab ejede udviklingsselskabet. Ejeren af førstnævnte selskab, direktør Jesper Ingø, afviser via sin sekretær at udtale sig om forløbet. Han henviser i stedet til sit advokatfirma Abel & Skovgaard Larsen, som samtidig er kurator på I/S Køges konkursbo. NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få kontakt til direktør Søren Sørensen, Sørensen Aalborg ApS. Telefonen til sidstnævnte firma er ikke mere i drift.