Aars

Kæmpemarked for stifindersystem

Lyngsoe Systems A/S i Aars har stor succes med at producere systemer, der kan spore fejl i produktionen hos andre virksomheder.

Hver uge har sin skandale om farlige eller fejlbehæftede varer, der må trækkes ud af markedet - så en brandfarlig mobiltelefon, så et stykke giftigt kinesisk legetøj. Den type historier noteres med interesse hos it-virksomheden Lyngsoe Systems A/S, Aars, for det kan ikke undgå at styrke salget. Virksomheden udvikler sporbarhedssystemer til industrien og handelen. - Det er et marked med en utrolig stærk vækst og enormt potentiale, siger marketingchef Marianne Houmann Jensen. Sporbarhed handler om at kunne følge et produkt i alle led fra slutbruger tilbage til producent. Er der fejl og mangler, kan man indkredse problemets omfang, begrænse skadevirkningen og placere ansvaret. - Store virksomheder har rigtig meget på spil i forhold til omdømmet, når noget går galt, fortæller Marianne Houmann Jensen. Kinesiske virksomheder tegner sig for de fleste skandaler. I sidste uge blev 24 produkter sat på EU’s liste over farlige produkter. Det illustrerer et behov for sporbarhed. egon.kjoeller@nordjyske.dk