Hjortdal

Kæmpemøde i Hjortdal

Borgerne i Hjortdal er torsdag inviteret til fælles borgermøde.

Styregruppen i Hjortdal, der repræsenterer samtlige foreninger i byen, menighedsrådet, Han Herred Havbåde og Hjortdal Skole, står bag mødet, og det betyder, at områder, der kan interesse medlemmer af de forskellige grupperinger, vil blive berørt. Aftenen indledes dog ikke lige på og hårdt. Først er der fællesspisning, hvor unge fra Hjortdal Skoles 6. og 7. klasse står for maden. - Vi har valgt at have fællesspisning, så vi først kan have det lidt hyggeligt og måske trække flere til, forklarer formand for beboerforeningen, Tine Bilgram, der håber, at der vil være et pænt fremmøde. - Der plejer at møde mange op til vores borgermøder. 80 mødte op sidste gang, forklarer hun. Ca. 50 har allerede meldt sig til. Efter fællesspisningen bliver det tunge skyts kørt frem i håbet om at klarlægge, hvad styregruppen har opnået siden sidste møde. Bl.a. vil hjemmesidegruppen fortælle om arbejdet med sognets hjemmeside, som næsten er færdig, forklarer Tine Bilgram. - Bare at vi er nået så langt - de frivillige grupper har lagt et kæmpe arbejde i det her, forklarer hun. Ud over at fortælle om hjemmesiden, som hele sognet, både firmaer og borgere, kan tage i brug, vil planerne om multihuset i Hjortdal også blive fremlagt, ligesom et nyt projekt i Slettestrand med en kombineret lege- og motionsplads er på bordet. - Det er noget, vi er nået ret langt med - det er lige ved at blive til noget, forklarer Tine Bilgram, der ikke vil afsløre for meget inden mødet. Herudover vil Han Herred Havbåde fortælle om konceptet i Slettestrand. Og så skal trafiksikkerheden i byen og specielt omkring skolen opdateres. For der skal gøres noget, understreger Tine Bilgram - bilisterne kører alt for stærkt, og hellerne virker ikke efter hensigten. - Vi har haft politiet ude for at lave målinger, forklarer Tine Bilgram og forklarer, at resultaterne var tydeligt: Mange kører alt for stærkt. Derfor er ønsket at få et hellesystemet, der er anderledes indrettet. - Vi har søgt om at lave noget, der ligner det, de har i Ryaa, forklarer Tine Bilgram Hellesystemet i Ryaa kræver, at bilisterne sætter farten voldsomt ned, fordi hellerne står længere ud på vejen. Umiddelbart er der stor opbakning fra kommunen - men ingen penge, forklarer Tine Bilgram, der håber, at styregruppen med fælleshjælp kan hente penge hjem til at sikre de bløde trafikanter i byen og sætte tempoet ned. - Vi vil i hvert fald ikke slippe det, understreger Tine Bilgram, der tilføjer, at også parkeringsproblemerne ved skolen bliver taget op.