Kæmpemøller på vej

Til lykke! Du har vundet udsigten til en 250 meter høj vindmølle med blinkende lys i toppen.

En bette mølle som denne på 127 meter er hverdag for dem der bor ved Limfjorden, ved Gøttrup og ved Saltum. De kommende møller bliver op til 250 meter høje og dermed næsten dobbelt så høje. Foto: Torben Hansen

En bette mølle som denne på 127 meter er hverdag for dem der bor ved Limfjorden, ved Gøttrup og ved Saltum. De kommende møller bliver op til 250 meter høje og dermed næsten dobbelt så høje. Foto: Torben Hansen

Det kan blive en realitet for mange borgere i Jammerbugt Kommune, hvis alle de syv områder, Naturstyrelsen har udpeget i og tæt ved kommunen som egnede til vindmølleindustriens store testmøller, ender med at blive taget i brug. Der skal både bruges plads til prototyper af møller og til den første serieproduktion, serie 0-møller, som en konsekvens af Folketingets aftale om testcenteret i Østerild. I hele landet er der udpeget syv områder til prototypemøller og 24 områder til serie 0-møller, og Jammerbugt den kommune i landet, der har udsigt til flest nye kæmpemøller. Fem områder ligger i kommunen og to på grænsen mod henholdsvis nord og sydvest, og alle områderne har politikerne i Jammerbugt forholdt sig til og afvist som egnede til kæmpemøller. Især på grund af landskabelige værdier, naturinteresser og rekreative interesser i de åbne landskaber, der er på tale. Områderne ligger i Sandmosen, i Lundergaards Mose, ved Store Vildmose og nordøst for Biersted, samt i det lave område mellem Øland og Attrup. Desuden på kommunegrænsen tæt ved Vrensted og ved Ullerup, Aggersund. - Det er ikke fordi vi er imod vindmøller, men vi vil gerne have indflydelse på hvor de skal være, og de her områder er ikke egnede, forklarer teknisk udvalgs formand Jens Chr. Golding (S). - Jeg er træt af, at vi på Naturstyrelsen hjemmeside hænges ud som negative, for vi vil genre være med til at finde egnede områder til de store møller, siger han. - Vi har næsten 100 MegaWatt vindkraft i forvejen, og vindmølleplanen er det første vi tager fat på ved revisionen af vores helhedsplan, så det er vigtigt for os, forklarer han. - Men de områder, staten har udpeget, er fundet ved hjælp af en computermodel ud fra nogle bestemte kriterier, og det kunne jo være, at der er andre muligheder. Et område, politikerne selv har peget på, er den nuværende møllepark i Nørreøkse Sø ved Halvrimmen, hvor møllerne er utidssvarende. Men området er afvist af staten, fordi det kun er på 48 hektar i stedet for de krævede 56 hektar. - Det kan ikke passe, at så lidt skal afgøre tingene. Det må der kunne findes en løsning på, mener Golding. Med statens udpegning er det dog ikke afgjort, at der bygges kæmpemøller i områderne. Det kræver en interessent og en lokalplan, og hvis kommunen afviser at lave den, skal mølleinteressenten først søge medhold hos Naturklagenævnet til byggeriet, og så overtager Naturstyrelsen processen.