Lokalpolitik

Kæmper videre for at få nye sommerhuse til Asaa

ASAA:Selv om Dronninglund Kommune nu har opgivet at få lov til at anlægge et nyt sommerhusområde mellem Strandvejen og Gerå Engvej i Asaas sydlige udkant i denne omgang, så er kampen for at få nye sommerhuse til havnebyen ikke opgivet. Det fastslår formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), efter at udvalget på denne uges møde så nærmere på sagen, hvor Folketinget efter en ændring af planloven havde åbnet mulighed for, at der på landsplan kunne etableres 8000 nye sommerhusgrunde inden for landets såkaldte kystnærhedszone. Her var Dronninglund Kommune én af mange kystkommuner, der lagde billet ind på at få del i denne nye sommerhuspulje, men det var ikke en anmodning, der vandt gehør i hverken amtet eller Miljøministeriet, og det efterfølgende nej fra ministeriets side har teknik- og miljøudvalget derfor nu valgt at tage til efterretning. - Men det betyder ikke, at vi giver op, for vi har samtidig indstillet, at der skal arbejdes videre med planerne om at få nye fritidshuse til Asaa, siger Bendt Danielsen. Han peger i den forbindelse på, at ønsket om de nye fritidshuse måske kan indtænkes som en del det i artiklen ovenfor omtalte projekt vedrørtende Asaa Havns fremtidige udvikling.