Virksomhedsøkonomi

Kæmpeunderskud i udviklingsråd

Midtfjord Udviklingsråd kom ud af 2002 med et minus på næsten 600.000 kr.

LØGSTØR:Midtfjord Udviklingsråd, der er samarbejdsorgan tværs over Limfjorden mellem Fjerritslev og Løgstør, fik et dundrende underskud på 598.797 kr. i år 2002. Formanden for rådet, Jens Holm Jensen, Løgstør, lagde på rådets årsmøde på Pavillon Christiansminde i Løgstør ikke skjul på, at et underskud af den størrelse langtfra er tilfredsstilende og at bestyrelsen blandt andet har iværksat reduktioner i personalestaben. Jens Holm Jensen lagde heller ikke skjul på, at underskuddet blandt andet skyldes en godtgørelse på 100.000 kr. i forbindelse med fyringen af rådets direktør Henrik Christensen. Fyringen kostede også rådet juridisk bistand på 18.270 kr. De såkaldte fællesomkostninger til personale, lokaler, administration, markedsføring samt ekstraordinær udgifter til Henrik Christensen er således ialt godt 580.000 kr. for høje i forhold til budgettet. For at få de økonomisk ender til at nå sammen har udviklingsrådet lånt 650.000 kr. af Løgstør Kommunes Erhvervsråd. Lånet skal afdrages over tre år. Det budget for 2003 som bestyrelsen har vedtaget viser et overskud på 331.000 kr. og på mødet understregede Jens Holm Jensen, at et overskud af den kaliber er nødvendigt for at få lånet tilbagebetalt. - Det har endvidere været intentionen at skabe sikkerhed for, at Midtfjord Udviklingsråd kunne opfylde de økonomisk forpligtelser i form af husleje og leasingydelser samt løn til personale. Denne sikkerhed kunne ikke opnås ved et tilsagn fra hovedbidragsyderne til Midtfjord Udviklingsråd. Hovedbidragsyderne er de to turistforeninger, de to erhvervråd samt de to kommuner. Det langt fra tilfredsstillende regnskab gav ikke anledning til megen debat på årsmødet. Den eneste der kommenterede underskuddet var kommunalbestyrelsesmedlem i Fjerritslev, Otto Kjær (UP). Han udtrykte stor bekymring for, at underskuddet vil gøre det svært for udviklingsrådet at agere i fremtiden. Samtidig påpegede han, at der burde have været grebet ind længe før underskuddet udviklede sig så voldsomt. Jens Holm Jensen sagde, at han ikke kan være uenig i, at fælleomkostningerne er blevet for store, men problemet er, at der blandt andet i forbindelse med personalereduktionerne er nogle kontraktlige forpligtelser. Således fik direktøren løn til udgangen af året, selvom han blev fyret mange måneder tidligere.