Kærbyskolen ser frem til forstærkningen

På Kærbyskolen glæder man sig til de nye maskiner, for de nuværende er så gamle, at de ikke kan repareres, men der følger ikke penge med til b.l.a. computermøbler og sikring

AALBORG:I Kærbyskolens edb-rum skuer IT-vejleder Lars B. Andersen ud over en del af skolens godt brugte maskinpark. - Det svarer til at køre i en Volvo Amazon, som man ikke kan få reservedele til, siger læreren, der også er uddannet systemadministrator. Skoleinspektør Per Lund ved også godt, at de fem år gamle computere er ved at være forældede - Vi har det problem, at de er ved at være så gamle, at vi ikke kan få service på dem, siger han. Han ser frem til, at skolen får penge til at købe de nye computere. - Det her er en del af den rummelige skole, det giver større mulighed for en differentieret undervisning og større mulighed for at tilgodese de enkelte elever. Han erkender, at 3. klasserne med projektet får bedre betingelser end de andre elever, men han er også sikker på, at den nye satsning kommer de andre elever til gode. Men Per Lund er også en anelse bekymret, for pengene er øremærket til nye computere og printere, til gengæld følger der ikke penge med til hverken kabling, computermøbler eller tyverisikring. - Jeg vil gerne have, at alle penge penge følger med, for det betyder, at vi skal æde penge fra skolens andre konti, siger Per Lund og henviser bl.a. til vedligeholdelseskontoen. Desuden kræver de nye maskiner også kabling, pleje og opsætning, det vil sige, at skolens computerfolk skal bruge tid på maskinerne, men det er der heller ikke sat penge af til i projektet. Timer følger ikke med - Antallet af maskiner stiger, men antallet af timer er ikke stigende, siger Lars B. Andersen, der årligt har 300 timer til 100 computere. På Kærby-skolen har alle lærere i 1998 fået en hjemmearbejdsplads som konsekvens af skolens deltagelse i Undervisningsministeriets projekt: "IT-springet". Lærerne har også taget et IT-kørekort. Desuden er Kærbyskolen med tilsluttet ENIS (Det Europæiske Netværk af IT-Innovative Skoler). Deltagelsen i netværket, der tæller 600 skoler i 27 europæiske lande, heraf 34 danske skoler, giver 40.000 kr. om året i skolens slunkne IT-kasse. Men på grund af et nødvendigt køb af bl.a. en ny terminalserver, har der ikke været penge til køb af nye computere. Desuden forsøger skolen at klare sig ved at bruge gratis og selvfølgeligt lovligt software. 2000 kr. pr. elev Det nye projekt betyder, at Kærbyskolen får 2000 kr. pr.elev pr. år i 3. klasse, og Lars B. Andersen og pædagoisk vejleder Else Asp-Poulsen vurderer, at man i første omgang køber otte bærbare computere. Når der er tale om bærbare computere, betyder det også, at man kan flytte computerne hen til eleverne istedet for den omvendte situation, på den måde sparer man også computermøblerne. Else Asp-Poulsen tror, at det vil betyde, at man bedre får integreret pigerne i IT-undervisningen. Lars B. Andersen forudser, at eleverne får glæde af de nye maskiner. - Pludselig har en elev, der normalt skriver en side i hånden, skrevet tre sider på computeren. De to lærere ser store muligheder for IT i undervisningen. For eksempel forestiller de sig, at fremtiden er, at man kan koble alle elever op på netværket akurat som lærerne. Det vil kunne give helt nye muligheder. Også på andre af kommunens skoler ser man frem til at blive opgraderet. Alle på kursus - Vi glæder os meget til at få flere computere i 3. klasse, vi har også haft alle lærere på kursus, det kan give et utroligt løft, siger Karen-Grethe Lodberg, der er skoleinspektør på Sønderbroskolen. Her ser det ellers ganske fornuftigt ud med computerne, fordi man for et par år siden fik nye computere. Men i takt med, at computerne bliver mere og mere integreret i undervisningen, er der også behov for flere maskiner. - Vi kan altid bruge flere, den her uge skal 9. klasserne skrive projekt, og de skal bruge mange af maskinerne i edb, og det betyder, at de andre må vige lidt. De nye computere på Sønderbroskolen kommer til at stå ved 3. klassernes fælleslokaler. På Byplanvejens Skole er skoleinspektør Leif Trudslev godt tilfreds med udsigten til nye computere, som han ser som forudsætningen for at kunne integrere børnene i IT-undervisningen. - Vi trænger til det, og vi er glade for at få det, for det løfter IT-ormådet.