Kære borgmester Knud Rødbro

Lokalpolitik 27. september 2004 06:00
FOLKEAFSTEMNING: Jeg var tilskuer til byrådsmødet i Vrå-Hallen 20. september. Her besluttede kommunalbestyrelsen, ikke at holde en folkeafstemning. Argumenterne imod en folkeafstemning gik entydigt på tidsfaktoren. Med en deadline 31. december, kan man ikke nå at afvikle en folkeafstemning og samtidigt være forhandlingspart, lød det. De andre (nabokommunerne) vil have besluttet sig for de konstruktioner, der passer dem og risikoen for at Løkken-Vrå ikke indgår i deres planer er for stor. Jeg er en smule forundret over, hvilke parametre andre kommuner står overfor, siden de på nuværende tidspunkt godt kan beslutte at holde folkeafstemninger. Dit svar kunne være, at du ikke kan svare for, hvad der besluttes i andre kommuner og at det må være deres sag. Jeg mener, at man som borgmester og som kommunalbestyrelse faktisk er forpligtet til at sætte sig ind i disse ting, så alle muligheder er åbne. Hvorfor kan Sejlflod beslutte sig for at afholde folkeafstemning og nå det til tiden, når Løkken-Vrå ikke kan? Er der andre argumenter for, at du og Venstre ikke kan gå ind for dette? I debatten om større kommuner har der fra flere sider været udtrykt betænkelighed for, hvorvidt nærdemokratiet forringes eller endog helt forsvinder. Denne frygt bliver ikke mindre, når vi på vores vej til sammenlægning oplever, at nærdemokratiet allerede er taget fra os. Det er mærkværdigt at opleve, at der ikke kan etableres folkeafstemning om noget, der er så nærværende og har så stor betydning for den enkelte borger. I hvis interesse, kan det være, at vi tvinges ind i en struktur, som vi ikke er interesseret i? Er det fordi politikerne er bedre vidende? Mener I ikke, at vi selv er i stand til at tage stilling? De borgermøder, der blev afholdt i foråret, viste næsten alle, at tilknytningen nordover foretrækkes. Kun i Vrensted var der flertal for at søge sydover. Hvorfor tager I, som politikere, folkevalgte og tillidsvalgte repræsentanter for os borgere, ikke den slags meningstilkendegivelser alvorligt? Det er meget skræmmende at konstatere, at I ikke lader jeres meninger rokke af den interesse, jeres vælgere udviser og de signaler vi udsender. At I så heller ikke under os et eneste holdbart argument, er bedrøveligt.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...