Kære Byråd

I et læserbrev sender Abildgård-forældre spørgsmål til byrådet

Bestyrelsen på Abildgårdskolen ønsker at udskyde beslutningen om valg af blivende skolebygning, til eleverne fysisk kan være på en skole. Argumentationen er, at hvis valget træffes nu, så stemmer den faktiske elevtilgang fra de to boligområder muligvis ikke overens med, hvordan elevtilgangen rent geografisk ser ud i 2018. Endvidere ser vi ikke nogen fornuft i, at man laver en nødløsning, hvor man ifølge fusionsplanen bruger rigtig mange millioner på at udvide den blivende skole på nuværende tidspunkt. Vi mener, at det vil være mere fornuftigt at beholde de to skoler, til elevtallet er faldet så meget, at alle elever kan rummes på en skole. Hvis vi bygger nu, vil der med det faldende børnetal som prognosen siger, blive overflødige lokaler ude i fremtiden. Efter at forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen på Abildgård har gennemgået fusionsplanen har vi følgende spørgsmål til politikerne: Er I opmærksom på, at der i fusionsplanen for Abildgårdskolens budget er indregnet cirka kr. 10 mio. (side 10), som skal bruges til nybygning af en børnehave på 800 kvm. Kan disse børn ikke placeres på de allerede påtænkte nybygninger af børnehaver i kommunen? Under alle omstændigheder belaster denne nybygning skolens budget i fusionsplanen, så det ikke tydeligt træder frem, at en ombygning og udvidelse af Abildgårdskolen i stedet vil koste mellem 14 - 19 mio kr. Altså ca. 10 mio. kr billigere end hvis Fladstrand vælges som den blivende skole. Hvad har I, som politikere tænkt jer med idrætsfaciliteterne, hvis der i fremtiden ikke vil være en hal til rådighed? Fusionsplanen siger, at man påregner leje af hal til de store elever. Dette vil være en løbende udgift. Er det fornuftigt, når man skal optimere klassekvotienten til 28 elever at vælge Fladstrand skole, når klasselokalerne gennemsnitlig er større på Abildgård skolen? Er Pavillonopstillingen på Fladstrand skolen ikke lig med en midlertidig nødløsning? Er det gennemtænkt at placere specialbørnene i pavillonen velvidende, at man skal krydse det grønne område for at komme til den øvrige skolebygning. Dette er vel og mærke i al slags vejr. Når man som barn måske endda er gangbesværet eller kørestolsbruger, bliver det ikke lettere for ikke at sige umuligt at benytte alle skolernes faciliteter. Samtidig bliver det mere besværliggjort at opfylde kommunens krav til øget inklusion. Parkeringsforholdene på de to skoler må absolut betegnes som værende til Abildgårdskolens fordel. Denne har 101 stk., som er fordelt på to lukkede parkeringspladser. Til gengæld er der på Fladstrand Skole kun planlagt (færdige hvornår?) i alt 65 stk., hvor en stor del af pladserne er fordelt langs Buhlsvej. Vi er bekymret over det kaos, som vil forekomme, når mange elever skal sættes af på Buhlsvej og derefter krydser vejen for at komme ind på skolen. Endvidere er der ikke taget højde for den øgede trafik, der vil være i forbindelse med specialbørnene, da de bliver afleveret/hentet i busser /taxaer. Toilet- og gaderobeforhold på Abildgårdskolen er væsentlig bedre end Fladstrand, da der er et pr. klasse. I fusionsplanen side 6 står der; ""opgaver der vurderes komme": udskiftning af vinduer. Den tekniske chef på Abildgårdskolen har oplyst os om, at hovedparten af vinduerne netop er skiftet og at resten ikke trænger. Desuden udskiftning af tag. Her oplyses ligeledes at tagene løbende er blevet renoveret. Dog mangler der en lille reparation af hallens tag. Vi er bekymret over indeklimaet på Fladstrand skole. Vil det i fremtiden lykkes at komme de mange års fugtproblemer til livs? Fugtproblemer/vandindtrængning gennem murværk kan skabe problemer for elever med astma. Kan I som politikere tillade, at vores elever skal undervises og opholde sig i sådanne lokaler? Det handler om faglokalerne i kælder og fysiklokalet på 1.sal. (side 15 i fusionsplanen). På Abildgårdskolen er der ingen utætheder eller fugtproblemer observeret. Vi er generelt bekymret over hvor meget af de grønne arealer, der er tilbage, når der efter fusionsplanen først er bygget pavilloner, nye tilbygninger, stier og parkeringspladser. Vi finder rapporten velegnet som grundlag for en fremtidig undersøgelse af og stillingtagen til hvilken af bygningerne, der er bedst egnede på sigt.