Kære Byråd

DEBAT

Allerede inden den ny skolestruktur er trådt i kraft, kan vi se nogle af de advarselslamper vi tændte i debatten, udvikle sig til hylende sirener. Byrådet har godkendt en række anlægsbevillinger "fordi det er usikkert, om uforbrugte midler kan overføres til 2012, og dernæst fordi projekterne (bortset fra projektet på Højene Skole) er afledt af skolestrukturændringen, der træder i kraft 1. august 2011". Bevillingen udgør 35 mio. kr, der ikke umiddelbart fremgik af de beregninger, der blev lagt frem i beslutningsprocessen. Det fremgik kun, at der ville blive behov for en del investeringer, hvis man ændrede på skolerne i Hjørring by, men jeg mener da ikke, at der bliver ændret på noget som helst, netop der? De absolutte topscorer er Hirtshals Skole med 10 mio. kr. og Højene Skole med ikke mindre end 15 mio. kr. Højene skole, som klogt nok holdes uden for den samlede gruppe vækker især undren. Tildelingen er til udbygning/nedrivning af pavilloner. Så hvad mon man brugte den igangværende investering på 7 mio. kr. til? Jeg mener bestemt at have læst, at de gik til 6 nye undervisningslokaler. Men hvorfor skal de på netop denne skole have et stort overskud af klasselokaler? Elevtalsprognosen viser, at Højene skole har et af de mest drastiske fald, og der er hverken nu eller senere behov for det store antal lokaler. Der er i dag 28 klasselokaler på skolen, og elevtallet er konstant nedadgående, behovet er 23 klasser så langt prognosen rækker. Jeg vil ikke træde nogen over tæerne; men set i det lys undrer det, at det er nødvendigt at opføre tilbygninger for 22 mio. kr. Er der ukendte planer med denne skole - eller skal Højene have særstatus til at køre en, bogstavligt talt, mere rummelig skole? Anlægsbudgettet er adskilt fra BUUs budget, så investeringen vil ikke skæmme billedet af, at man sparer penge på den ny skolestruktur. Det er dog den samlede kommunekasse det synker i. Ærgerligt når kassetænkning går forud for helhedsløsninger - det kommer til at koste os alle sammen. Ikke mindst de lærere der nu står uden arbejdsplads.