Lokalpolitik

Kære byråd

DEBAT

Jeg må erkende, at jeg forlod onsdagens byrådsmøde en kende forvirret. Svar på følgende spørgsmål vil derfor blive værdsat. Lene Frandsen rejste en række interessante betragtninger, som jeg ikke mener, der blev svaret på. Jeg mener derfor også, at det er i alles interesse, Byrødder som borgere, at få klargjort, hvordan det hele hænger sammen. Vigtigst syntes jeg det er at redegøre for de investeringer det kræver, at gennemføre helhedsplanen for dagtilbud. Herunder selvfølgelig, hvorvidt der er tale om en investering på 6 eller 17 mio. kr. i Sindal. Jeg syntes forskellen er af en størrelse som gør, at man ikke uden videre kan "vente og se". Dernæst syntes jeg at mangle en tilkendegivelse af, hvad planen er, hvis ikke anlægsbudgetterne uden videre bliver godkendt. Må man så opgive lukning af institutioner, eller må man finde midlertidige pavillon-løsninger, som vi før har set anvendt i kommunen? Det virker hverken fornuftigt eller forsvarligt at foretage så store strukturændringer i et udvalg, som der er foreslået, for at spare 5 mio. kr. Og som resultat heraf skal man investere mere end 100 mio. kr. i nye bygninger. I kunne i Byrådet have ydet økonomisk tilskud til de eksisterende institutioner i 20 år for det samme beløb. Hvis tanken bag de sidste mange måneders strukturdebat er, at man tror på, at kæmpeinstitutioner er den bedste løsning, så sig det dog. At undskylde alle tiltag med faldende børnetal og budgetter på slankekur virker ikke troværdigt. Nu er det ved at være på høje tid, at man ser på det store billede.