Kære Gud ...

Konfirmanderne i Ugilt og Astrup har hængt deres bønner op i kirkernes våbenhuse

ASTRUP/UGILT:I modsætning til breve, e-mails og SMS'er, behøver en bøn hverken at være frankeret eller behæftet med de rette numre og bogstaver for at nå frem til den rette modtager. - En bøn kan også være en hurtig tanke, som er tænkt bag rattet i en bil, eller mens man står og skræller kartofler, siger sognepræst Iben Aldal Sørensen. Den kan dog stadig - og det er måske det billede, som mange har af bønnen - siges ved sengen på knæ med foldede hænder, hvor der gøres status over dagen, men den behøver altså ikke en så formel udførsel. Mange ting på hjerte Bønner er der på det seneste blevet sagt en del af i Astrup- og Ugilt området, for uden de store sværdslag har sognepræsten bedt sine konfirmander i de to sogne skrive en bøn ned hver, som så efterfølgende er blevet hængt op i Astrup og Ugilt kirkers våbenhuse. - De har haft mange forskellige ting på hjerte, og det er efterfølgende blevet skrevet ind på computer, inden det blev hængt op, så det er anonymt for konfirmanderne, siger Iben Asdal Sørensen. Blandt emnerne er eksempelvis flodbølgen i Sydøstasien, der kostede mere end 200.000 mennesker livet. "Jeg håber og ønsker for ofrene for flodbølgen, at de snart får deres huse og hjem genopbygget. Og at de snart kommer sig over chokket.", skriver en af konfirmanderne blandt andet i sit bidrag. Selv om konfirmandernes bønner er usynlige, skal de dog ikke regne med at kunne gå rundt og putte sig generelt. Allerede i morgen aften skal de optræde, som værende henholdsvis håbefulde og nogle værre lyseslukkere, når der er kyndelmissegudstjeneste i Astrup Kirke. Og i løbet af året vil der også blive hængt andre fingeraftryk fra konfirmanderne op, eksempelvis tegninger og lignenede i våbenhusene.