Kære Helle - hør efter

Kære Helle Thorning-Schmidt. Tak for dit brev. Jeg blev faktisk helt benovet over at få brev fra min partiformand. Du véd – sådan med "Kære Bent" og "Med venlig hilsen".

Det fik mig til at tænke, at jeg nok havde gjort indtryk på dig gennem mine skriverier om dig – her før, under og efter formandsvalget. Det blev jeg glad for. Det er jo i fin overensstemmelse med dine valgløfter om, at du vil være åben for dialog og gerne vil lytte til dine mange medlemmer. Nå, den forventning dampede jo ligesom af igen, da jeg blev klar over, at både Ole, Henning, Sigvart og alle de andre havde modtaget samme "Kære…" brev fra dig. Du havde simpelthen taget et greb i den – troede jeg – slunkne partikasse og sendt breve ud til os alle 53.000. For så'n cirka for en kvart million kroner alene i porto.. Til opfølgning af de mange kvart- eller halvsides annoncer med dit smilende kontrafej, hvor du fortæller, at du har overtaget landets styre… eller i det mindste partiets. Det løber jo op alt sammen – så min umiddelbare tanke er, at du sørme har dyre vaner. Bare en konstatering. Du må endelig ikke misforstå mig: Det var ikke ment som et forundringsudbrud. Men det var altså ikke en dialog, du ville. Du indleder mig med at takke for valget som formand for vores parti. Det er OK – selvom jeg var blandt de 47 pct., der takkede nej til dit tilbud. Så pas nu på, at du ikke overspiller dit mandat. Det er stærkt – ingen tvivl om det. Men glem nu ikke: En god del af ja-stemmerne til Frank var mere et nej til dig end en hyldest til det, din modkandidat tilbød. Når du skriver: "Vi skal turde tage den politiske debat" – så er jeg hundrede procent enig med dig. Det er et mod, der har manglet. Du skriver også: "Jeg tror ikke, at, danskerne giver meget for politikere, som ikke tør sige, hvad de mener". Jeg savner allerede nu belæg for, at du lever op til netop de to løfterige udsagn. Du erklærede i din tale, da du var valgt, at nu er det slut med topstyring af partiet ("socialdemokraterne", som det nu hedder) – og indbød os alle sammen til at være med. Den troede vores nordjysk-lokale folketingsmedlem Bjarne Laustsen på. Men da han gjorde opmærksom på, at dit krav om at fjerne efterlønnen for alle over 40 år, var i strid med den politik, som han dagen før din tiltræden havde fået folketingsgruppens opbakning til, blev du gal i skralden. Den gruppe-beslutning kendte du ikke – og så røg han ud af arbejdsmarkedsudvalget, fordi han ikke klarede dit nye "kvalifikationskrav". Det var dumt, Helle. Bjarnes hverdag er et Nordjylland, hvor arbejdspladser for "håndens arbejdere" nedlægges på stribe, og hvor den selvbetalte efterlønsforsikring kan være med til at modvirke den elendighed, som rigtige arbejdere kan møde, når jobbet nedlægges. Den verden kender Bjarne – og den ligger langt fra den, du har befundet dig i, før du pludselig blev hans formand. Så han sagde, hvad han mente. Det gav du ikke meget for. Kan du selv fornemme sammenstødet mellem dine ord – og handling? Du synes at gå ind for énvejs-kommunikationen. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg har fulgt dine mange udspil – og gennemlæst dit brev meget grundigt. Udspillene viser, der er flugt over feltet. Op med pensionsalderen. Graduering af børnechecken. Plus det med efterlønnen. Og dertil en ny erklæret enighed med den forhenværende Karen Jespersen i hendes krav om stramning af "fremmedpolitikken" – der har gjort Danmark til et land, hvor danske statsborgere fremmedgøres og udelukkes, hvis de gifter sig forkert. Såfremt det, ud over at stride mod almindelig (fordums) anstændighed, også strider mod internationale konventioner, mener du, at det er op til domstolene at vurdere det. Det er vel et "hvis", der røber en tvivl? Hvorved du gør de politiske beslutningers rimelighed til jura. Jeg synes, det er uhyggeligt. Dit alt, alt for smarte nummer, kære Helle, er, at du hæfter "fløjkrig" på enhver anfægtelse af, hvad du siger og mener. Det er et udtryk, der giver os alle røde knopper. Derfor er det ikke fair. Hvis du vil lytte, kære partiformand, så bør du også høre. Ikke nødvendigvis for at følge råd og opfordringer. Men for at give dine løfter om "den politiske debat" indhold. Hvis du vil og kan det, så kan det knyttes håb til Ddt nye lederskab. Hvis ikke – så kan du blive endnu en katastrofe for vores parti. Bent Øberg, Fasanvej 4, Aalborg, er journalist. E-mail: bent@oeberg.dk. Hjemmeside: www.oeberg.dk.