Hjørring

Kære Jeppe Gleager

DEBAT

Den kommende detailhandelsundersøgelse vil give os et billede af, hvordan handelsmønstret, kundebevægelser og bystrukturen fungerer i vores kommune. Vi vil givet vis også kunne aflæse nogle konsekvenser af de centerdannelser vi allerede har oplevet. Yderligere detaljer kan jeg naturligvis ikke udtale mig om, eftersom rapporten ikke er udkommet endnu. Men det er da tudetosset at begynde at tage drastiske beslutninger, før man har haft en tilbundsgående diskussion (hvad vi ikke har haft) på det mest oplyste grundlag. Man kan som Gleager naturligvis vælge at "tro". SF og initiativgruppen foretrækker dog viden.